ŽIDOVSKÁ GNÓZA

Teória s prvkami dualizmu, tradičným prúdom judaizmu niekedy odmietaná. Jej prívrženci bývali často označovaní termínom “minim” (čoby kacíri, nakoľko pripúšťali duálnu podstatu niektorých aspektov duchovna). Neskôr toto označenie splývalo s osobami pre typickú kresťanskú gnózu, ktorá ale podľa výskumu Gershoma Scholema, výrazne prekrucovala (z nevedomosti?)pôvodné učenie prvotnej židovskej gnózy. Tak vzniklo napr. ničím nepodložené učenie o Adamovej prvej žene Lilith, o ktorom nie je jedinej zmienky v pôvodných židovských textoch, aj keď nejaké predobrazy by sa mohli nájsť v starobabylonskej kultúre.

(linky, na ktoré sa nedá kliknúť sa ešte len pripravujú)

  • ADAM KADMON
  • EZECHIELOVO VIDENIE
  • HENOCH
  • IZAJÁŠOVO VIDENIE
  • HEJCHALOT
  • ŠIUR KOMA
%d blogerom sa páči toto: