RODINA A RODINNÝ ŽIVOT

Rodina má v judaizme špecifické postavenie. Okrem tradičného významu, je práve do rodinného prostredia situovaná väčšina judaistických náboženských rituálov a praktík (napr. séderové večere, stavanie sukot, vedenie kóšer domácnosti a pod.)

Zatiaľ obsahuje rubrika len základné piliére rodinného života, vymedzujúce charakteristické životné etapy.

Reklamy
%d bloggers like this: