Menný register “KABALA”

HESLO                                               PREPOJ NA ČLÁNOK

2/ KABALA

Abrahamovo meno                        Sefer ha-Bahir §8

Absolútno                                       317      322

Adam Kadmon                               Sefer ha-Bahir §8

     KS/I/S        232       270

Adam rišon                                      270

Adam horný                                   270

Adam dolný                                   270

adej ad                                            267

Ajin                                                 ST      KM    293      317

PP   279        322

Akiva rabi                                     315

amulety                                       287      291

anjeli                                             KS/I/S      284

anjel Raziel                                 SRM

anjel smrti                                    284

alef                                                  AMS

Aravot   (7.nebo)                         315

atbaš                                                 287

Atik jomin                                      AJM

Baal Šem Tov                                 BŠT

Ba´alej ha-Šem                              284

Bahir                                                  SB

Bat Kol                                           298       301    315

Bešt                                                  BŠT

Bina/Porozumenie                      SHB10      256

blízkosť k Bohu                             SHB §9    293

Božie Mená                                    KM           BMM         BMT       284

božské JA                                      270

bytostné JA                                 270

Cadkiel                                        315

cachcachot                                 282

celem                                                       270

cevaot                                            276

cimcum                                            KS/I/S      264       270

dávanie/prijímanie                       SHB10

démoni                                               DZD       284

demut                                               270

dibbuk                                                         GNŠT

dielo Vozu                                         315

dlhá a krátka tvár (horná a spodná)   KS/I/S

(arich anpin, zeir anpin)

dobro a zlo                                                    SHB §1        306

dualita                                                           306

Duch svätý                                                     315

duša                                                                            GNŠT      270     318

duša duálna                                                   270

Edómski králi                                                SHB §2            AJM

ego                                                                270

EHJE                                                             315      317

Ejn Sof                                                              ST     KS/I/S      PP      270    279    312   317

Ejn Sof Ór                                                        ST      PP    279    317

El Chaj Šadaj                                                 315

Elohim                                                              317

Elohim Cevaot                                                276

ex nihilo                                                          KS/I/S

Ezechiel                                                           291

Filón Alexandrijský                                      270

gematria                                                         241

gilgul                                                                              GNŠT

hejchalot                                                         KM             291

Henoch                                                            291             315

hitbodedut                                                      KM

hitbonenut                                                      KM

hlas Boží                                                          298        301     315

chaja                                                                 

Chasidi                                                            KM   295

chešek                                                                KM

Chochma                                                         SHB §3-7         SHB10         256

ibbur                                                                                    GNŠT

illan                                                                    Tu bi-Švat           KS/I/S      PP    282

306       312        315

Jákobov rebrík                                                 315

jednota                                                                 256

jechida                                                                  

jichudim (zjednocovanie)                                  KM            MT3

JHWH                                                                    ŠMF          317

JHWH Cevaot                                                      276

kabala a liturgia                                                    KL

kabala písmen                                                      KP

kavana                                                               KM       MT4     293

kavanot                                                            MT4

kelipot   (črepiny)                                        SHB §2    

KS/I/S       SHB §2

keter                                                               KS/I/S    SHB10   322

Kniha Raziela                                               287

kniha života/smrti                                       AJM

kolektívne vedomie                                   270

kontemplácia                                               KM

kvitl                                                               295

le olam                                                           267

le olasm va ed                                              267

luriánska kabala                                          270

Ma´ase berešit                                            291

Ma´ase merkava                                         291    315

Magid z Mezričeva                                      322

Makom   (6.nebo)                                       315      KS/I/S

Maon (5.nebo)                                              315

Mašiach                                                           318

mantry                                                             KM

mág biely, čierny                                           284

mágia                                                               MJ

meditačné techniky                                      KM    MT1

KP       MT3          273             322

MT4    MT5    BMM

meditácia                                                          KM       273    291   293     322

med. intelektuálna                                       KM

mekkašef                                                       284

mem                                                                AMS

mená Božie                                                     ŠMF            AMS       287

menóra                                                            MEN

Mesiáš                                                              318

Metatron                                                       KS/I/S         315

mnohosť                                                         256

moc myšlienky                                              295

múdrosť                                                            SHB10

nadvedomie                                                    322

nebeský raj                                                     

nefeš                                                                  

negatívna existencia                                       322         317

nešama                                                             

ničota                                                               293   322

non-sefira Daat                                             KS/I/S

notarikon                                                        241

obraz Boží                                                      270

Olam Acilut                                                    Tu bi-Švat

KS/I/S     315

Olam Asija                                                       Tu bi-Švat     270

KS/I/S      315

Olam Berija                                                     Tu bi-Švat

KS/I/S      315

Olam Jecira                                                     Tu bi-Švat       315

                                                                             KS/I/S

Olam ha-Ba                                                      KL       SHB §9     318

Olam ha-ze                                                      SHB §9

osobné Ja                                                         322     NE

parcufim                                                           SHB §2

piliér činu                                                          282

piliér obmedzenia                                            282

piliér vôle                                                           282

písmeno BET                                                   SHB §3-7

písmeno HE                                                     Sefer ha-Bahir §8

SHB §9

písmeno JOD                                                   SHB §9

počiatok                                                            ST

pozdvihovasnie iskier                                MT4            PIS

praduša                                                              KS/I/S             GNŠT

prvotná žiara                                                   ST

rabi Akiva                                                       270

Rakija  (2.nebo)                                             315

reinkarnácia                                                                          GNŠT

rozbitie nádob                                                SHB §2           KS/I/S

ruach                                                                  

Ruach Elohim                                                   298      315

ruach ha-kodeš                                               KM         315

Samael                                                             284        315

Satan                                                                284

sedem dní stvorenia                                     SDS

sedem nebies                                                  NPR     315

Sefer ha-Bahir                                                SHB

sefiry (sefirot)                                                SHB §2            KS/I/S           AJM

PP            270              273           306          312

Sifra diciunita                                                SD

Sitra Achara                                                     

smrť Božím bozkom                                    KM

sobotné svetlá                                               Šabat

Starý dní                                                         AJM

stvorenie                                                         SHB §1           ST   287     312

stvorenie človeka                                         270

svätostánok a Sion                                       St

Svetlo Prapočiatku                                      Šabat

svetlo stvorenia                                            KS/I/S        234

Svetlo prameňa                                             St

Šalamún                                                         284

Šechakim  (3.nebo)                                                        315

šechina                                                             ŠCH          315

Šem ha-meforaš                                            ŠMF      284

Šimon z Perey                                                318

šin                                                                     AMS

šiur koma                                                        291

šoreš                                                               270

štyri svety                                                       KS/I/S        PP     315

talizmany                                                        BMT         287          291

temura                                                             246

Tetragrammaton                                           ŠMF                 AMS

teurgia                                                             284          287         291

tikun                                                                  SHB §2                      GNŠT

tikun olam                                                       KS/I/S           MT4    AJM     270

tohu                                                                   SHB §2             AMS

Tóra                                                                    SHB10              287

triády                                                                 trd

32 cestičiek múdrosti                                     251          312

tvár Krátka a Dlhá                                          AJM

večnosť                                                              267

vedomie                                                           322

Vekovitý                                                            AJM          267

verbalizovanie (medit.)                                KM

veštenie                                                              287

Vilon    (1.nebo)                                                              315

vtelenie                                                                        GNŠT

vzkriesenie                                                        318

základný kameň                                             St           228

zázraky                                                            284

Zebul  (4.nebo)                                                            315

zlí duchovia                                                    DZD          GNŠT      284

Zohar                                                               SZ  SD

Reklamy

One Response to Menný register “KABALA”

  1. Erick says:

    This paragraph gives clear idea designed for the new people of blogging, that in fact how to do blogging and site-building.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: