MA´ASE BEREŠIT

Ide  židovskú mystickú tradíciu zaoberajúcu sa teóriou koncepcie stvorenia a vývoja vesmíru, vrátane jeho štruktúry.

%d bloggers like this: