MYSTICKÁ HERMENEUTIKA PÍSMA A MIDRAŠ

Mystická hermeneutika písma a midraš bude obsahovať mystický výklad niektorých častí Biblie.

%d bloggers like this: