CH

CHAJA – vyššia úroveň duše.
CHAJOT – sväté živé bytosti, nositelia nebeského trónu, známe napr. z Ezechielovho či Henochovho videnia.

CHALA – obetný podiel pre kňazov v chráme, ktorý bolo potrebné “oddeliť” (4M 15.17-21) a jednalo sa o pozdvihovanú dávku z prvotín. Rabíni uvádzajú, že ide o 1/24 z celkového podielu. Chalu je povinný oddeliť majiteľ cesta, nie pekár. Pôvodný príkaz sa vzťahoval len na produkciu izraelskej krajiny (4M 15.19). Rabíni ale príkaz rozšírili aj na diasporu, v ktorej prípade sa oddelený kus cesta obradne spáli (Šulchan Aruch – Jore dea). Tiež iný názov pre sobotný chlieb barches* v tvare zapletanej vianočky/pletienky.

 

 

CHALICA- obrad vyzutia topánky, ktorý sa koná, keď brat bezdetného zosnulého ženatého brata, odmietne uzavrieť manželstvo s vdovou a splodiť namiesto zosnulého dieťa, ktoré by bolo považované za dieťa zosnulého a rod mohol pokračovať (viď. tiež heslo JIBUM*)

CHAMEC – kvások, resp. čokoľvek, čo môže podliehať kvaseniu a čo je tým pádom zakázané konzumovať na sviatok Pesach*.

CHAMSA – amulet v tvare ľudskej dlane s natiahnutými prstami v tvare akoby ľalie, do stredu ktorej sa zvykne ešte umiestňovať starý berberský  symbol vševidiace a ochraňujúce oko. Do Izraela ho priviezli prví prisťahovalci so Stredného Východu. Vžila sa však aj medzi židovským obyvateľstvom. Chamsa býva považovaná za ochrannú Božiu ruku. Jej päť prstov by mohlo zodpovedať Piatim knihám Tóry. Používa sa vo forme šperkov, amuletov, alebo obrázkov visiacich na stenách domov, či visieva aj v autách a  ochraňuje údajne pred  “zlým okom” (viď. článok → AJIN HA-RA ).

CHANUKKA – sviatok svetiel, sviatok znovuzasvetenia chrámu. Viď. článok CHANUKKA . Slávi sa v zimných mesiacoch nov./dec. a trvá osem dní. Každý večer sa zapáli o jednu sviecu viac ako večer predchádzajúci, podľa poradia dňa. Prvý deň jedna svieca, druhý deň dve,………….. posledný deň sviec osem.  Sviece sú umiestnené v špeciálnom, len na tento účel určenom osemramennom svietniku.

CHANUKKIJA – svietnik používaný na sviatok Chanukka*.

CHASID – zbožný. V časoch Makabejských dobrovoľníci oddaní Tóre (1 Mak 2.41). Babylonský Talmud chápe chasida ako človeka, ktorý plní micvot nad rámec. V stredoveku tiež hnutie nemeckých chasidim. V 18.stor.n.l. priaznivec východoeurópskeho ľudového smeru, založeného na nasledovaní jedného cadika, vzoru pre všetkých veriacich v konkrétnej komunite.

CHASIDIZMUS – náboženské hnutie zo začiatku 18. stor.n.l., vyformované vo východnej (prevažne poľskej) Európe. Zakladateľom bol Jisrael ben Eliezer, zvaný Baal šem tov, skrátene Bešt, tzv. Pán dobrého mena, myslí sa Božieho (viď. článok BAAL ŠEM TOV ). Bolo postavené na ľudovom pietistickom hnutí, založenom na radostnom prežívaní vzťahu s Bohom. Najviac bol chasidizmus spopularizovaný Martinom Buberom  a v nemalej miere aj Jiřím Langerom.

CHATAN TÓRA – ženích Tóry. Ten, kto číta na sviatok Simchat Tóra* poslednú časť 5. Knihy Mojžišovej (5M 33.27-34.12). Byť Chatan Tóra je veľká česť.

CHAZAN – tiež “kantor”. Ten, kto obyčajne vedie bohoslužbu, resp. vedie presné poradie modlitieb v synagóge*.

CHEDER – pôvodne miestnosť, inak škola nižšieho stupňa, v ktorej sa učili výlučne chlapci vo veku 5 – 13 rokov. Učili sa hebrejčinu (lebo v bežnom živote sa používala jidiš*), študovali Bibliu, Targúm* a biblické výklady, predovšetkým tie Rašiho*, lebo boli a sú pokladané za najvýznamnejšie. Od desiateho roku veku sa pripájalo štúdium Talmudu*. Po 13. roku veku sa študovalo už na ješivách*.

CHEREM – exkomunikácia, či kliatba. Odlúčenie od komunity za trest.

CHEERUBIM – rád anjelov spomínaných v 1M 3.24 ako o strážcoch raja. Podľa Ezechiela (1.6; 10.14, 21) mali 4 krídla a 4 tváre. Nachádzali sa tiež na veku archy zmluvy v stane stretávania na púšti a vo veľsvätyni jeruzalemského chrámu (2M 25.18-22; 1 Kr 6,23-28; 8.7). Maimonides vyratúva 10. stupňov anjelskej hierarchie, pričom cherubínov umiestňuje na 9. miesto. Viď. tiež UČENIE O ANJELOCH

CHESED – 4. sefira na Illáne*.

CHABAD – škola bieloruského chasidizmu

CHEŠVAN – 8. mesiac kalendára. V Biblii nazývaný Bul (1 Kr 6.38), čo sa dáva do súvisu s potopou sveta (mabul) a korešponduje tým s obdobím dažďov, ktoré vtedy nastávajú a ktoré s potopou súviseli. Iný  názov je Marchešvan*.

CHEVRA KADIŠA – charitatívne spoločenstvo so sociálnou funkciou. Jeho členovia mali na starosti verejné kúpele a špitál, podporovali chudobných, siroty, vdovy, starali sa o výchovu osirelých dievčat ako budúcich neviest, pomáhali s návštevou chorých, umierajúcich a zabezpečovali pohreb zosnulým. Viď. článok SMRŤ, POHREB, CHEVRA KADIŠA . Často ich bývalo 18, podľa číselnej hodnoty slova chaj* = život.

CHIDUŠIM – komentáre k Talmudu*, predovšetkým od Rašiho*, tzv. Tosafot*

CHOCHMA – 2. sefira na Illáne*

CHIJUT – vitalita duše, ktorá je pripisovaná Moše Kordoverom* Golemovi*, ako aspekt vyšší od zvieracej duše, ktorá ale postráda tri základné stupne ľudskej duše.

CHOL HA MOED – tzv. polosviatky, resp. všedné dni počas viacdňových pútnických sviatkov Pesach* a Sukkot*.

CHUPA – svadobný baldachýn, pod ktorým stoja snúbenci počas obradu. Viď. článok CHATUNA (CHASENE) – SVADBA

CHURBAN – zničenie, zdevastovanie Chrámu. Poznáme 1. churban – babylonské zajatie a 2. churban – rímska nadvláda

CHALICA – obrad odstránenia obuvi. Keď si vdova odmietne vziať za manžela brata zosnulého manžela, v rámci levirátneho manželstva, robí sa obrad chalica.

CHALUK – “šat slávy” v kabalistických víziách, do ktorého býva odený Metatron* počas  zostupu božskej slávy (kavod*) na Trón. Vtedy sa Metatron do nej zahalí.

CHAROSET – zmes orechov, jabĺk, škorice a červeného vína, ktorá tvorí súčasť sederovej* misy na sviatok Pesach*. Sefardský* charodet má iné zloženie. Viď článok TRADIČNÉ JEDLÁ NA PESACH 1.

CHUKIM – Termín z ranej kabaly. Kabalisti tej doby sa s obľubou zamýšľali nad tajomnými základmi rítov Tóry, až na úroveň mýtických ideí, na ktorých podľa nich stáli bez racionálneho základu.

CHAJOT EŠ MEMALELOT viď. nižšie CHAŠMAL*

CHAŠMAL – kabalistická skratka pre “ohnivé zvieratá hlásajúce chválu”. Chajot eš memalelot* z apokryfnej knihy Abrahámova apokalypsa (kap. 18). Tiež kameň beryl z Ez 1.16

-chanele-

 

 

 

 

 

 

 

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: