Ha – Ho

HADLAKAT NEROT – zapaľovanie sviec na sviatok. Sviece zapaľujú spravidla ženy. Ak ale z nejakých príčin nie je možné aby ich zapálila žena, zapaľuje ju za ňu muž. Pôvodne sa používali olejové lampy, v súčasnosti už len v ultraortodoxných komunitách. Pred šabatom* sa zapaľujú dve sviece, na pamiatku toho, že Boh sobotu 1. posvätil a 2.požehnal (2M 20.8; 5M 5.12), k nim je v niektorých komunitách zvykom zapaľovať ešte za každé dieťa ďalšiu sviecu, vo viere, že deti prinášajú do rodiny svetlo. Viď. ŠABAT

HAFTARA – pasáž z prorockých kníh, ktorá sa číta vždy po sobotnom odiele Tóry*, či na iný sviatok, než je Šabat. Muž predvolaný k čítaniu haftary sa volá maftir* a spolu s haftarou číta aj záverečnú časť sidry*(inak tiež paraša*) – sobotného oddielu Tóry*.

HAGADA – Tradičné homiletické rabínske texty tvoriace Talmud*. Obvykle volané skôr agada*, pre odlíšenie od tzv. pesachovej hagady*, čítanej na pesachový seder*. Viď. TÓRA, TALMUD, MIDRAŠ

HAKAFOT – tzv. “obchádzanie” konané v synagóge na sviatky Sukkot* a Simchat Tóra* okolo bimy*, pričom sa každý deň urobí o jednu obchádzku viac. Na Simchat Tóra* sa obchádzky robia so zvitkami Tór* v náručí. Viď. SUKKOT A SIMCHAT TÓRA

HALACHA –  nábožensko-právne texty. Ich základnou zbierkou je Mišna*, ktorá bola kodifikovaná Jehudou ha-Nasim (3. stor.n.l.) a následne súčasťou Talmudu*. Viď. TÓRA, TALMUD, MIDRAŠ

HALEL – chvalospev. Žalmy 113 – 118 tvoriace liturgiu pre sviatky.

HASKALA – osvietenstvo. Hnutie v strednej a východnej Európe, bojujúce za zrovnoprávnenie Židov s ostatnými národmi žijúcimi v Európe.

HAŠGACHA – obradný dohľad, predovšetkým súvisiaci s kóšer kuchyňou. Dozorca, ktorý ho vykonáva sa nazýva mašgiach*.

HAVDALA – rozdelenie, odlíšenie. Obrad konaný na konci Šabatu* a iných sviatkov, pri ktorom sa zapaľuje svieca, spletená z niekoľkých sviec do vrkoča a potom sa s pohárom v ruke odrieka požehnanie nad vínom, vonným korením a ohňom. Po modlitbe sa sviečka zahasí preliatím, alebo ponorením do vína. Viď. ŠABAT

HATIKVA – nádej. Štátna hymna Izraela

HEJCHALOT – paláce. Chápe sa pod tým hejchalotická leteratúra ranej kabaly*, ktorá tvorí základ židovskej gnózy a mystiky merkava*, zaoberajúca sa výstupom duše do vyšších svetov, konkrétne do siedmeho neba*, ovplyvnená hlavne pytagorejskou filozofiou a rozvíjajúca Ezechielovu víziu voza a Božieho trónu. Najvýznamnejšie dielo je *Hejchalot rabati (Veľké paláce) a Hejchalot zutarti (Malé paláce), opisujúce sedem palácov siedmeho neba*.

HECHŠER – osvedčenie rabínskeho súdu Bejt din* potvrdzujúce kašrut* nejakého predmetu (mezuza*, tefilin*, talit*…), potraviny, vína, macesov* a pod.

HITBODEDUT – meditácia. Viď. KABALA INUJIT

HITBONENUT- kontemplácia. Viď. KABALA INUJIT

HLAVA BIELA – Veľká Tvár kabaly, tzv Arich anpin*, zoskupenie sefirot*. Opak Malej Tváre Zeir anpin*

HOD – sefira

HOŠANA RABA – Veľká Hošana. Sviatok siedmeho dňa Sukkot*. Podľa kabaly* sú až  v tento deň definitívne spečatené osudy jednotlivcov, ktoré sa inak určujú na Jom Kipur*. Tiež sa jedná o súdny deň pre vodu a obíjanie vŕbových vetvičiek po hakafot* symbolizuje v opadaných lístkoch vymodlené dažde nadchádzajúceho obdobia.

-chanele-

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: