TOLEDOT 1. – ABRAHÁMOVA SMRŤ

Tóra uvádza okrem Sáry a Hagar ešte jednu Abrahámovu manželku. Ide o Ketúru, ktorej meno je podľa Rašiho aj midrašu (GnRabba 6, Tanchuma 8) odvodené od slova kadidlo, ktoré znamená “čistý” a teda ju vo výsledku stotožňujú s Hagar, pretože podľa tradície si zachovala po svojom odchode od Abraháma čistotu (aramejsky = zdržanlivá). No 1 Kron ju chápe len ako konkubínu (pilegeš Avraham), no v texte 1M je chápaná ako manželka (iša).   

Aj Rašbam, komentátor Tóry z 12. storočia, identifikoval  “konkubínu” z 1M 25.6 s Hagar a Ketúrou, pričom obe boli považované za jednu. Zohar však tento verš vysvetľuje tak, že Abrahám mal dve (!) konkubíny, tak ako mal Jákob štyri manželky.

Hagar je Tórou nazývaná tak ako aj slúžka (šifcha) tak aj ako otrokyňa (ama). Bilha je nazývaná podobne slúžkou (šifcha), ale aj konkubínou (pilegeš). Preto sa dá predpokladať, že podobne aj Hagar bola považovaná za konkubínu.

O Abrahámov pohreb sa postarali oba jeho synovia, Tóra jednoznačne menuje oboch, Raši ale vysvetľuje, že kajajúci sa  Izmael nechal Izáka z úcty kráčať ako prvého.

Deti boli v staroveku veľmi dôležité pre ľudskú spoločnosť, viac než dnes. Boli to práve oni, kto zabezpečoval živobytie a doslova prežitie rodiny. V staroveku bola priemerná dĺžka mužského života okolo 40 rokov, preto je nespochybniteľné, že to boli práve deti, ktoré po otcovej smrti zaobstarávali zbytok rodiny.  Detská úmrtnosť mala 50%, čím bolo mnohopočetné potomstvo veľmi vítané, až očakávané a oslavované. Mnohoženstvo bolo tým pádom  aj nutné! Preto boli mnohodetné ženy tak vysoko cenené. Nešlo len o zaopatrenie rodičov v starobe. 

Synovia hlavnej ženy mali nárok dediť majetok po otcovi, synovia vedľajších žien a konkubín dostávali len dary. Dievčatá až do Mojžišovho zákona nemali nárok dediť nič. Ich majetkom bola plodnosť.

O smrti Abraháma možno povedať toľko, že bol pripojený k svojim predkom. Čo to znamená?

Vykopávky v meste Dótán odhalili hrobku (15. – 12. stor.p.n.l.) , ktorá obsahovala päť vrstiev, Vstupovalo sa do nej vertikálnou šachtou, ktorá viedla k otvoru, cez ktorý sa vchádzalo do strednej miestnosti, ktorá mala po stranách šesť menších miestností, slúžiacich už ako hrobky. Musela sa používať niekoľko storočí, pretože obsahovala pozostatky 288 jedincov. Okrem kostí v nej boli nájdené aj rôzne typy hlinených nádob (2724), šperky (94), zbrane (94) a kultové predmety (31).

Telo zosnulého bolo zabalené do látky a uložené do hrobky s rôznymi predmetmi každodennej potreby, z čoho sa dá usudzovať, , že starovekí Izraeliti, predsa len verili v posmrtný život, hoci sa to pôvodne neočakávalo. Dokonca sa našli indície, že zosnulému bývavali pravidelne dodávané aj potraviny (!) cez otvor na vrchu hrobky.

Po smrti bol zosnulý “pripojený k ľudu” žijúcemu v hrobke, no po rozpade tela, už hrobku  opúšťal a “pripájal sa k ľudu” žijúceho v podsvetí (Cooler, Pratico), pretože jeho kosti boli až nedôstojne pre dnešnú dobu, zhrnuté na kopu k stene hrobky, aby tak uvoľnili miesto pre ďalších zosnulých (porovnaj tiež článok: TYPOLÓGIA HROBOV ).

Podľa týchto faktov, slovo ŠEOL pôvodne neznamenalopodsvetie“, ale pravdepodobnejšie “hrob“. Až neskôr sa jeho význam posunul.

Vieru v existenciu “podsvetia”, tak ako ho chápeme my, dokazuje aj množstvo lámp nájdených v hrobke, ktoré mohli byť určené práve ako pomôcka pre zomrelého na ceste temnotou z hrobky do už podsvetia.

“Pripojiť sa k ľudu” získalo postupne význam “pripojiť sa do zväzku živých”. Do dnešných dní je zvykom písať na náhrobky päť písmen ת נ צ ב ה – skratku slov “Nech je jeho duša pripojená do zväzku živých” → Tehe nišmato crura bicror hachajim. Aj z tohto možno vyvodzovať, že starovekí Izraeliti verili, že po smrti tela duša žije ďalej.

Tento zvyk má základ v 1 Sa 25.29, kde sa hovorí “…môjho pána prijať do zväzku živých u Hospodina…život tvojich nepriateľov nech vloží do praku a odmrští…”.

Prečo do zväzku? Vysvetlenie prišlo až rozlúštením ugaritských textov, ktoré tieto slová objasnili → ugaritskí pastieri nevedeli písať a tak nosili v mešci toľko kamienkov, koľko mali kusov dobytka. Keď zviera uhynulo, alebo sa stratilo, kamienok z mieška vybrali a odhodili. Pastierov miešok bol tak “zväzok živých“.

Po Abrahámovom úmrtí, bol Izák požehnaný priamo a osobne samotným Bohom, čo by malo (úmrtie a požehnanie) podľa tradície spolu  súvisieť (Chumaš, Nachalot Jaakov). Raši toto požehnanie však chápe ako udelenie útechy nad otcovou smrťou. Podľa toho učil rabi Chana, syn rabi Chaninu, že človek by mal Boha napodobňovať v jeho skutkoch milosrdenstva a teda ⇒ tak ako Boh zaodel Adama a Evu (1M 3.21) i my by sme mali obliekať núdznych; tak ako Boh navštevuje chorých (Abrahama po obriezke, 1M 18,1 podľa 17,26) i my by sme mali navštevovať chorých; i ako Boh utešuje smútiacich (1M 25.11), keď utešil Izáka po Abrahámovej smrti, mali by sme aj my utešovať pozostalých a ako Boh pochováva mŕtvych (5M 34.6) mali by sme sa o pohreby starať aj my (TB, Sotah 14a). Ľudia by mali byť milosrdní a láskaví tak ako Boh (Komentáre k Deuteronomiu 49.1, Atlanta 1987).

K Izákovmu požehnaniu možno ešte dodať, že bolo nad rámec Abrahámových skutkov. Rabín Júda vysvetľuje, že pod veršom “Abrahám dal všetko, čo mal Izákovi” treba chápať tak, že mu udelil prvorodenstvo, čo ho oprávňovalo byť raz pochovaný v Machpele. Iní (rabi Chanina) učili, že Izák bol požehnaný darmi, podobne ako dostali dary aj Izmael a Ketúra. Ak by Abrahám požehnal Izáka, musel by požehnať aj Izmaela a Ketúru. Lebo buď všetkých, alebo nikoho. Avšak Boh koná ako chce On a tak, keď Abrahám zomrel, On osobne Izáka požehnal (1M 25.11 (GenRabba 61.6), lebo ho požehaného mať chcel.     

 ZDROJE:

 

Súvisiace články:

 

·         

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: