D

DAAT – Non-sefira. 11-ta sefira na sefirotickom strome*, umiestnená medzi sefiru Chochma* a Bina*, pod Keter*. Je zamlčaná, neprejavená zjavne. Viac o nej v článkoch o sefirách a illáne*. Články pre heslo: DAAT

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DAF JOMI – denná stránka štúdia Talmudu*. Je zvykom, že ortodoxný Žid denne preštuduje  jednu dvojstránku, tj. 1 list = 1 foliant o dvoch stranách, napr. Šabat 15a, 15b. Takto sa dá zvládnuť štúdium Talmudu za 7 rokov.

DÁVIDOVA HVIEZDA – šesťcípa hviezda, hexagram. Hebrejsky Magen David* – Dávidov štít. Podľa kegendy ju malo už izraelské vojsko za čias Dávida na obranných štítoch a vyrytá bola aj na Šalamúnovom prsteni, s ktorým dokázal ovládať démonov*, aby mu slúžili, hoci kresťania sú presvedčení, a už stáročia učia, že Šalamúnov prsteň niesol päťcípu hviezdu. Podrobnejšie o hexagrame v článku MAGEN DAVID.

144

DEMUT – podoba Boha (1M 1.26). Tiež pravzor, akýsi archetyp, nebeský dvojník. Aj podoba všeobecne, lebo aj človek má demut – svoju podobu. Viď. článok: ADAM KADMON

DERECH EREC – talmudický traktát o zvykoch a mravoch. V širšom význame vyhýbanie sa hrubým výrazom a slušné medziľudské vzťahy a zdvorilosť. Inak tiež venovanie sa nejakému remeslu popri štúdiu Tóry*, ktorým sa dá uživiť. Tomu kladie talmud* veľký význam.

DESATORO – hebrejsky Aseret hadibrot = 10 výrokov. Prvé 4 prikázania určujú vzťah človeka k Bohu, zvyšných 6 vzťah človeka k človeku. Tvorí základ mravného kódexu ako Židov, tak aj kresťanov. Články pre heslo: DESATORO

173

DESAŤ DNÍ POKÁNIA – obdobie od Roš Hašana* po Jom Kipur* vrátane, vyhradené na sebaspytovanie a vyznanie hriechov voči Bohu a následné pokánie. Vrcholia sviatkom Jom Kipur*. Bližšie v článkoch: SLICHOT*, ROŠ HAŠANA*, 10 DNÍ POKÁNIA A JOM KIPUR*.

167

DESIATOK – desatina úrody odovzdávaná Chrámu* a kňazom*, aby mali z čoho žiť, nakoľko nemali podiel na pôde (4M 18.21, 24). Pôvodne to býval dobrovoľný dar či obetina z dobrej vôle (1M 14.20, 28.22). Týka sa len úrody vypestovanej v izraelskej zemi.

DEŇ ZMIERENIA – pozri JOM KIPUR* a článok: 10 DNÍ POKÁNIA A JOM KIPUR*

DERAŠA – kázeň, ktorú vedie spravidla rabín na Šabat*  po kriat ha-Tora*

DEVARIM – hebrejsky “slová” = 5. kniha Mojžišova, kedysi nazývaná aj Mišne Tóra (Opakovanie Tóry) 5M 17.18

DEVEKUT – spoločenstvo s Bohom až splynutie s ním. Termín pochádzajúci z chasidizmu. BAAL ŠEM TOV

DÉMONI – talmudický judaizmus rozpracoval širokú démonológiu vychádzajúc z viery vo svet nachádzajúci sa medzi duchovným a materiálnym svetom, v ktorom sa pohybujú mnohé bytosti, o ktorých sa nedá jednoznačne povedať či majú anjelskú, alebo démonickú podstatu, lebo v poňatí judaizmu tieto bytosti sú vlastne totožné a odlišujú sa len svojim poslaním. V začiatkoch bola viera v démonov ovplyvnená perzskou a babylonskou kultúrou, v stredoveku kresťanstvom. Viď. článok: DÉMONI – ZLÍ DUCHOVIA

DIASPORA – gréc.: “rozptýlenie” mimo izraelskú krajinu po 1. a 2. churbane*. Hebrejský ekvivalent je GALUT* alebo GOLA*.

DIJOKNA – prvotná podoba existujúca ešte pred stvorením. Praobraz. Horná podoba. Starý dní (ATIK JOMIN*), totožný so ZEIR ANPIN, obsahujúci všetko, čo bolo, je a bude. Nedochádza v ňom k žiadnej zmene, nikdy nedošlo, ani nedôjde. Prijal formu zeir anpin a tým je jeho horná podoba zvŕšená, a v sebe obsahuje všetky existujúce podoby, všetky mená a všetko je v nej v rovnováhe. Zeir anpin*, Ajin* a JHWH* je jedno a to isté. Tiež podoba človeka v nebeskom raji.

DIBBUK – doslova “tesné spojenie” a myslí sa tým posadnutie zlým duchom. Podľa ľudovej slovesnosti je to duša hriešnika, pre ktorú ani peklo nie je dostatočným trestom a tak blúdi svetom a hľadá človeka, ku ktorému by sa mohla privteliť, aby ho posilnila v jeho hriešnosti a zniesla ho zo sveta. Keď sa tak stane, v tele sú potom dve duše, ktoré vedú spolu boj.  Cadikim* zvykli dibuka vyháňať z tela postihnutého (exorcizmus). Viera v dibukov bola hlavne rozšírená v 16. storočí n.l. v období luriánskej kabaly. Bližšie v článkoch: DUŠA (NEFEŠ, NEŠAMA, RUACH) a  GILGUL NEŠAMOT (PREVTEĽOVANIE).

DIN – súd, prísnosť. Iný názov pre sefiru GEVURA*

text  ilustrácie:

-chanele-

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: