Ba-Bech

Ba – Bo

BAAL HABAJT – “pán domu”. Označenie “hlavy rodiny”. V minulosti slúžil termín na označenie Žida vykonávajúceho svetské povolanie, ktorý sa tým pádom nemal čas venovať  štúdiu Tóry. Dnes sa používa tiež na označenie váženého človeka.

BAAL KRIJA – “pán čítania”. Muž – predčítač predpísanej časti Tóry* na Šabat*, pondelok a štvrtok, sviatky a pôstne dni.

148005

BAAL TKIA – “pán trúbenia”. Človek poverený trúbením na šofar* počas elulu*, Roš Hašana* a na koniec Jom Kipur*. (súvisiace články: Slichot; Roš Hašana; Jom Kipur a 10 dní pokánia).

145

BAAL TEFILA – “pán modlitby”. Muž ovládajúci postup odriekania modlitieb.

174

BAAL TEŠUVA – človek, ktorý zhrešil a chce svoj hriech napraviť – kajúcnik. V súčasnosti tiež človek navrátivší sa k viere. (súvisiaci článok: Tešuva).

BAAL NES – “pán zázraku”. Divotvorca. Bol ním napr. Rabi Meir.

BAAL ŠEM – “ pán Božieho Mena”. Človek poznajúci tajomstvo a význam Božieho Mena. Napr. Baal Šem Tov, tzv. “Bešt” (viď. článok: Baal Šem Tov) – rabi Izrael ben Eliezer. Po 13. stor. n.l. sú týmto termínom označovaní aj ľudia zhotovujúci amulety, lebo tieto obyčajne toto meno niesli.

001 (3)162

BAR MICVA – náboženský rituál dosiahnutia náboženskej dospelosti u chlapcov vo veku 13 rokov. (viď. článok: Bar micva / Bat micva – syn prikázania/dcéra prikázania). Odvtedy musí chlapec dodržiavať všetky micvot* (viď. článok: Micvot / Tarjag) a je privolávaný do minjan* (článok: Modlitba)

BARAJTA – rabínske diskusie nezaradené do Mišny* (článok: Tóra, Talmud, Midraš).

BARCHES – sobotný chlieb. Viď tiež CHALA*. Názov je odvodený od slova beracha – požehnanie. Má podobu vianočky, ale nie je tak sladký, lebo nahrádzal chlieb aj k slaným jedlám. Na Roš Hašana* je jeho tvar guľatý.

003 (2)

BARUCH HA-BA –pozdrav, ktorým sa víta príchodiaci, alebo novorodenec pri obriezke (viď.: Brit Mila). Jeho základ nachádzame v Žalme 118.26.

BAT KOL – “ozvena”. Nebeský, alebo Boží hlas, oznamujúci človeku Božiu vôľu, udalosť, ktorá zmení jeho osud (článok: BAT KOL )

BAT MICVA – obrad podobný Bar micve, ale robený pre dievčatá vo veku 12- rokov v neologických komunitách (článok: BAR MICVA / BAT MICVA )

BATEL BE ŠIŠIM – “zrušený v 60-tich častiach”. Ak zakázaná, nekóšer potravina (trejfe) zaujíma v povolenej kóšer potravine menej ako 1/60 celkového objemu, zmes potravín sa smie jesť (Chul. 98b) (články: KAŠRUT 1.KAŠRUT 2.KAŠRUT 3. )

BeDIKAT CHAMEC –hľadanie čohokoľvek kvaseného 13.nisanu večer, konané za svitu hviezd. Všetko nájdené sa na druhý deň do 10:00 spáli. Toto spálenie sa nazýva biur chamec* (články: PesachMacot šel PesachVývoj séderu )

BERIJA –svet stvorenia. Je to svet archanjelov, uvádzajúcich na pokyn Boha plánované procesy. Tvorivý potenciál tesne pred vyrieknutím (článok: 4 kabalistické svety, illan a sefirot).

143

BESAMIM – hebrej. korenie; názov pre koreničky používané na obrad havdala* na konci šabatu*

BEJT DIN – židovský súd, sanhedrin*

BECHOR –prvorodený. Prvorodený získaval v biblickej dobe otcovské požehnanie a získava dvojnásobný podiel dedičstva. Býva po narodení v chráme/synagóge vykupovaný ako náhrada za staroveké kanaánske obety. V čase Chrámu sa vykúpenie prevádzalo prinesením obete, dnes v synagógach sa platí symbolické výkupné.

BINA – 3. sefira na pasívnom stĺpe – porozumenie, intelekt, má ženskú polaritu matky (článok: Sefirot )

 

illan

BOŽSKÁ KETER –termín súvisiaci s meditačným stavom, splynutie s Ničotou, prežitie Prázdna, kedy Ego zaniká (viď. článok: SPOJENIE S BOŽSKOU KETER )

-chanele-

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: