KTO SÚ PREDKOVIA AŠKENÁZSKYCH ŽIDOV ?

Aškenázski Židia je označenie pre európsku židovskú populáciu žijúcu, či pochádzajúcu ( v prípade vysťahovania sa do štátu Izrael) z oblasti Európy.

Názov AŠKENAZY je odvodený od nemeckého pomenovania židovského obyvateľstva, historicky žijúceho v Nemecku v povodí Rýna. Sefardskí Židia nesú svoje pomenovanie od slova Sefarad (hebrejsky Španielsko) a pôvodne to boli len Židia žijúci v Španielsku a Portugalsku v čase Maurov. Neskôr sa toto pomenovanie prenieslo na všetkých orientálnych Židov, ktorí majú svoj pôvod v Maroku, Južnej Európe, Jemene a pod. Obe skupiny tvoria diasporné židovstvo rozptýlené po vyhnaní z Palestíny Rimanmi, po dobití Jeruzalema v r. 70 n.l.

Obe komunity sa odlišujú od seba inými náboženskými zvyklosťami pri sviatočných liturgiách a iným postupom modlitieb. Oba ríty (viď. článok: MINHAG / NOSACH ) podmieňujú svoje rozdielnosti miestu svojho vzniku, podobne ako oba druhy Talmudu.

Relatívne nedávna štúdia venujúca sa mitochondriálnej DNA (dedenej po matke) ukázala (narozdiel od mužských chromozómov, ktoré vykazujú v populácii výrazné východné črty), že európski Židia majú bližšie k pôvodným obyvateľom Európy, než k obyvateľom starovekej Palestíny!

Až 40% aškenázskych genetických variácií mDNA  má pôvod v prehistorickej Európe a nie v Levante, alebo na Kavkaze, ako by sa predpokladalo.

Z antropologického hľadiska obývalo pravekú Palestínu približne r. 6000 p.n.l. hneď niekoľko rás:

  1. nesemitská rasa (spaľovanie mŕtvol)
  2. armenoidný typ
  3. dlholebeční príslušníci natúfskej doby s prímesami negroidných prvkov (možno Hamiti – príbuzní starovekých Egypťanov)
  4. maloázijský typ
  5. európsky stredozemský typ so značne malým nosom (Jericho)

Okolo r. 4000 p.n.l. sa už do oblasti presúvali známe semitské kmene, ktoré antropologicky patria práve k spomínanej piatej skupine a sú jej orientálnym variantom. Ich najčistejšími príkladmi sú Akkadčania (nástupci Sumerov) a Arabi. Hebrejci, Asýrčania a Amorejci nesú v sebe churrijské črty (Churrijci žili na severe Kanaánu, kde sa Abrahám dočasne usadil po vyjdetí z Uru (viď. článok: Lech lechá 1.  – Povolanie Abraháma).

Staroveká Palestína bola hlavne obsadená Amorejcami (Abrahám mal podľa Biblie otca Amorejca; (viď. článok : Abrahámov pôvod) a Kanaánčanmi, ktorí sa dostali na územie od severu a juhovýchodu. Genetický výskum porovnania DNA kostier starovekých Kanaánčanov so súčasnými obyvateľmi Izraela (nie prisťahovalcami) vykázal absolútnu zhodu – je teda doložené, že Hebrejci boli podskupina kanaánskeho etnika. Biblia sama uvádza (aj keď Kanaánčanov nazýva izraelskými nepriateľmi), že jazykom Izraelcov bol tzv. Lašon Kenaaní = jazyk kanaánsky. K prepisu sa jednoznačne používalo fénické písmo.

Zaujímavé je, že Amorejci bývali na egyptských obrazoch a freskách znázorňovaní ako plavovlasí, čo odborníci pripisujú možnému genetickému vplyvu Churrijcov, s ktorými sa bežne miešali (odtiaľ aj zvyk menovať svoje manželky sestrami – viď. článok: Lech Lechá 1. – Povolanie Abraháma).

Aškenázski Židia tvoria dnes väčšinu svetovej populácie. Dôvod ich genetickej blízkosti s pôvodnými európskymi obyvateľmi, je pravdepodobne v mnohopočetných konverziách na judaizmus, z obdobia druhej polovice 1. stor. n.l., realizovaných v Rímskej ríši, kedy bol do židovskej komunity zaznamenaný historicky (ak neberieme do úvahy Chazarov) výrazný príliv nežidovského obyvateľstva.

Židovská komunita v Ríme (bohato udržiavajúca kontakt s Jeruzalemom) v tom čase dosahovala počet 30 000-50 000 členov!

© chanele

Súvisiace články:

Zdroje:

  • Biblical Archeology Review 15.10. 2013
  • M. Bič: Palestina od pravěku ke křesťanství
  • B. Kuras: Nebýt Golema
Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: