MIDRAŠ

Midraš je zbierka rabínskych výkladov pôvodne tradovaných ústne ako homílie prednášané v synagógach v nadväznosti na aktuálne čítanie z Tóry a Prorokov.

Midraše vznikli po sformovaní Talmudu a pokračovali vo výklade Písma svätého formou alegórie  – sú to akési kázania v podobenstvách s výrazným mystickým podtextom. Ide spravidla o agadický aparát obsahujúci okrem podobenstiev mýty a legendy o slávnych rabínoch, rozprávania o zázrakoch, doplnený o poučenia a pod.

Midraše dali základ neskoršej mystickej tradícii – kabale. Rozvíjali Talmud a bojovali proti pseudomesiášstvu.

Slovo MIDRAŠ má základ v slovese DARAŠ = skúmať, vykladať. Midraše majú pôvod hlavne v gaónskom období (589-1040), ale celkovo siahajú od dôb tana´im (1.stor.n.l.) až do raného stredoveku(14.stor.).

Najznámejší midraš je MIDRAŠ RABA, tzv. VEĽKÝ MIDRAŠ. Ide o rozsiahly zborník textov zo 6.-10. storočia n.l., komentujúcich Tóru, knihu Ezechiela, knihu Kazateľ, Rút, Ester a Veľpieseň. Časť komentujúcich knihu Berešit (1 Mojžišova) sa nazýva BEREŠIT RABA a je pôvodným zdrojom podstatných kabalistických myšlienok, ďalej rozvedených v knihe Bahir aj Sefer Jecire. Ide o stvorenie desiatimi slovami, čo tvorí základ učenia o sefirot; o vieru v tri veci predchádzajúce stvorenie (voda, dych, oheň) a učenie o cimcume (stiahnutí, odpútaní), rozpracované ďalej v Ma´ase Berešit.

Druhý, rovnako známy midraš je PIRKE DE ELIEZER (Výroky rabi Eliezera), v ktorom rabi veľmi podrobne rozoberá témy ako: koncepcia jediného Boha existujúceho už pred stvorením sveta, samotného, nevysloviteľného mena, ktorú neskôr rozvíja Zohar v podobe Vekovitého, Starého dní, či Predka Predkov.

Midraš však nie je vždy len mystický ekvivalent talmudického výkladu agadického charakteru (Midraš Raba, Tanchuma, Jelamudenu, Midraš Tehilim(k Žalmom), Jakut Šimoni), ktorého koncepcia stavia na pokračovaní výkladu toho, čo komentuje Talmud, ale poznáme aj midraše halachické (Mechilta k 2M, Sifra k 3M a Sifrej k 4 a 5M).

Zvláštnosť midrašickej literatúry spočíva v tom, že existencia jedného druhu výkladu nevylučuje existenciu ďalších paralelných.

Podľa Talmudu poznáme štyri rôzne typy výkladu Písma, ktoré môžeme radiť medzi midraše:

  1. PEŠAT – doslovný výklad
  2. REMEZ – alegorický výklad
  3. DERUŠ (DERAŠ) – homiletický výklad
  4. SOD – ezoterický (derech ha-kabala

Akrostich ktorých tvorí slovo PARDES. Ide o skratku prvých písmen, ktorá vypovedá o ceste poznania štyroch mužov, ktorí sa pokúsili o Ma´ase Merkava. Prvý Ben Azai zomrel, druhý Ben Zoma zošalel, tretí Acher odpadol od viery a len (!) štvrtý rabi Akiva obišiel bez újmy (TB, Chagiga 14b).

Iné midraše:

  • Ejcha Raba (komentáre k Žalospevom)
  • Šir Raba (komentáre k Veľpiesni)
  • Ester Raba (kmentáre ku Knihe Ester)

-chanele-

Súvisiace články:

 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: