ARCHA ZMLUVY A JEJ EGYPTSKÉ PREDOBRAZY

Archa Zmluvy – truhlica vyrobená z akáciového dreva, zvnútra  i zvonka obtiahnutá zlatom, nosená na tyčiach zasunutých v krúžkoch, pričom tyče sa nosili na pleciach  (2M 25.10-15). Počas pobytu na púšti spočívala Archa v Stane Stretávania (2M 31.7). Nosená bola len pri prechode púšťou. Po usídlení v Kanaáne spočinula na rôznych miestach (článok:  Archa zmluvy – kde sa nachádza? ), než skončila nakoniec v Šalamúnovom chráme, v miestnosti zvanom Veľsvätyňa, kam mohol vstúpiť len veľkňaz. Prvým veľkňazom bol Áron – Mojžišov brat. Obaja sa narodili v Egypte a boli ovplyvnení egyptskou kultúrou. Mojžiš bol dokonca vyučený “vo všetkej múdrosti Egypťanov” (Sk 7.22), aj keď samotný biblický príbeh o ňom to neuvádza. Zmieňuje sa o ňom len ako o “veľkej osobnosti v Egyptskej krajine” (2M 11.3).

178ilustrácia: autorka

Dá sa teda predpokladať, že raná archaická podoba Mojžišovho judaizmu, bola pod vplyvom egyptského náboženstva, prinajmenšom bežných ľudových zvyklostí.  Niekdajší zastupujúci profesor teológie na Oxfordskej univerzite, A.H.Sayce, žijúci v 19.stor. zastával názor, že zákony a rituály Izraelitov boli odvodené z rôznych egyptských slávností, menovite napr. tých, pri ktorých boli bohovia nosení v procesii “na lodiach”, ktoré tvarom pripomínali starozákonnú Archu Zmluvy a rovnako tak boli nosené na tyčiach, vo výške pliec (A.H.Syce: Fresh Light from the Ancient Monuments, Religious Tract Society, london 1884, s.67, 68). Tu možno spomenúť egyptské slávnosti mimoriadneho významu práve v časoch Mojžiša  a Tutanchamona, tzv. apetskými slávnosťami, uvádzanými pod názvom TAPET. Tieto slávnosti sú záznamenané na reliéfoch v Luxore a postavy na nich nesú na tyčiach na pleciach niečo ako malé loďky, ktoré obsahovali kamenné sošky bohov. Ľudia v blízkosti takto nesených lodiek tancovali a hrali na hudobné nástroje. Išlo očividne o veľmi veselé slávnosti. Názov TAPET sa postupne vyvinul do podoby THEBAI a dnes ho poznáme pod názvom THÉBY. G.Hancock (in: Znak a pečať, Academia 2000) sa domnieva, že by sa mohol vidieť súvis medzi názvom TAPET a hebrejským slovom TEVAH, ktoré sa dnes prekladá ako ARCHA a slúži na opis “schránky, truhlice” ako aj na opis “lode”, napr. do ktorej bol uložený Mojžiš ako nemluvňa a položený na hladinu Nílu. Kebra Negest hovorí o Arche ako o “útrobách lode” obsahujúcej dve kamenné tabule napísané Božím prstom.

Podobnosť  egyptských “truhlíc” s tou “hebrejskou” možno vidieť tiež v náleze z Tutanchamónovej hrobky. Tento poklad obsahoval Arche veľa podobných truhlíc, z ktorých niektoré mali aj tyče na nosenie. Okrem toho, Tutanchamónov sarkofág bol uložený v štyroch truhliciach, ktoré do seba zapadali, boli drevené a obité zlatom zvnútra i zvonka. Na reliéfe z dvoch strán sa nachádzajú kovové sochy majestátnych ženských postáv s roztiahnutými krídlami smerom hore (!), akoby chrániace obsah sarkofágu.

Mohli by sa tak egyptské truhlice chápať a brať ako prototypy pre Archu Zmluvy? Všetky sú bohato doložené na obrazoch i egyptských textoch. Dal sa Mojžiš inšpirovať egyptskými zvyklosťami natoľko, že tieto fakty zakomponoval do archaických základov judaizmu?

Egyptské truhlice z apetských slávností obsahovali kamenné sošky božstiev. Archa Zmluvy obsahovala kamenné dosky desatora. V oboch prípadoch šlo o priamu prítomnosť Božiu. Izraeliti chápali Archu ako stelesnenie svojho Boha, jeho priamu prítomnosť medzi nimi…

Ale sú aj iné pramene o “zlatej truhlici” okrem tých “apetských”.

V Textoch pyramíd sa hovorí o nejakej “Zlatej skrinke”, do ktorej RE vložil “paličku”, prameň svojich vlasov a “uraeus”. “Krabička” bola chápaná ako mocný a nebezpečný talizman, uchovávaný v pevnosti “na východnej hranici” Egypta, ešte mnoho rokov potom, čo boh RE vystúpil na nebesia.. Keď sa moci v Egypte chopil boh GEB, prikázal skrinku odpečatiť. Po jej otvorení vyšľahol z nej prameň, popisovaný ako “dych božského hada” a usmrtil GEB-ových spoločníkov a samotného GEB-a vážne popálil (G.Hancock: Otisky božích prstú, Columbus  1998, s. 339-340). Pripomína to pôsobenie Mojžišovej Archy Zmluvy len náhodne?

-chanele-

súvisiace články: 1./  Archa Zmluvy – kde sa nachádza?

  2./  Osud chrámových predmetov po dobití Rimanmi

3./ Nachádza/-la sa Archa Zmluvy v Egypte?

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: