MIDJÁNCI A BOH JHWH

MIDJÁNCI A BOH JHWH

Národ Midjáncov je odvodený od Midjana, syna Abrahama  a Ketúry (1M 25.2). On a jeho päť súrodencov boli jeho zakladatelia. Išlo o národ živiaci sa obchodom a vlastniaci vlastné ťavy (1M 37.28, 36; Sd 6.5, 8.21; Iz 60.6). Podľa Tóry to boli práve oni, ktorí predali Jozefa do Egypta, keď ho predtým vytiahli z cisterny, do ktorej ho hodili jeho vlastní bratia (1M 37.28, 36). Ak porovnávame 1M 37.28 a 1M 37.36 zistíme, že buď boli Midjánci totižní s Izraelcami (? jeden z ich prakmeňov? minimálne boli ich priamymi príbuznými cez Abrahama ), alebo došlo pri kompilácii a redakcii židovských posvätných textov v 6.stor.p.n.l., k omylu z nepresnosti.

Lokalizovať presne krajinu Midjan je obtiažne, pretože Midjanci boli kočovníci bez stabilnej pôdy, na ktorej by žili a naviac sa pohybovali na ťavách, ktoré sú schopné prejsť za krátky čas veľmi veľké vzdialenosti. Predpokladá sa, že sa usídľovali niekde medzi Moábom a Edómom, medzi Akabským zálivom a Červeným morom.  Dnes by tak ich územie bolo súčasťou západnej časti Saudskej Arábie, Južného Jordánska a Izraela.

Robili vpády z východného Jordánska (Sd 6.3) – vtedy možno sídlili východne od Akabského zálivu, ale podľa inej biblickej zmienky (1Kr 11.17) edómsky princ Hadad ušiel práve cez Midjan do Egypta. Ich vpády bývali vedené tiež z východu do západného Jordánska (Sd 6.33, 7.1; 4M 31.1-12).

A práve pri pobyte Mojžiša v Midjáne, kam utiekol po zabití Egypťana, sa stal Mojžiš zaťom midjánskeho kňaza Reuela (2M 2.16-22) stotožňovaného s Jetrom  (2M 3.1). No a tento jeho pobyt sa stal obdobím Božieho zjavenia na hore Horeb (2M 3.2-6) a jeho povolania (2M 3.7-10) vyviesť izraelský ľud z Egypta (spory o lokalizáciu hory Horeb viď. článok  Hora SINAI – vrch HOREB ).

Len sa predpokladá (nie je to z textu zjavné), že Jetro bol kňazom boha JHWH, toho, ktorý sa dal poznať Mojžišovi – “Som, ktorý som” (“Som ten, ktorý spôsobuje bytie” – JHWH) (3M 3.14-15) a teda v minulosti bola snaha pripísať Božiemu Menu JHWH midjánsky pôvod. Jetro síce uznával Jahweho veľkosť, ale z textu nie je jasné, či je aj jeho Bohom. Bežne to tak ale interpretované býva. Tiež nie je jasné, či vrch Horeb je midjánskou uznávanou svätyňou, alebo sa Boh Mojžišovi na tomto vrchu zjavil náhodne. Ak však berieme do úvahy, že Midjánci sa neskôr spojili s Moábčanmi, aby pomocou Bileáma (viď. článok  BIleám a Bálák ) zlorečili Izraelu, pričom Bálák s najväčšou pravdepodobnosťou uctieval JHWH, alebo ho prinajmenšom rešpektoval, vzhľadom na miestny polyteizmus, je otázne, či Mojžiš naozaj neprevzal midjánske božstvo a nestotožnil ho s Bohom úpraotcov EL-om, pôvodne kanaánskym božstvom.

Ak by bola pravda iná verzia, že Midjánci boli posemitštení árijci, žijúci aj v oblasti okolo ejlatského zálivu (Sd 6-8), bolo by meno starozákonného Boha indoeurópskeho pôvodu (M.Bič: Palestina od pravěku ke křesťanství, II.diel) a bolo by možné ho dokonca stotožniť so staroindickým Jajašom. Podľa 2S 24.16 kúpil Dávid humno Aravnovo, ktorého meno sa v texte SZ mení od ´aravn_a (20.24), cez ´aranja (18) až po písané ´avarn_a (16), div nie priamo na “varuna” árijských Indov a Mittancov. A za Mittancov sú Midjánci niekedy naozaj považovaní.

Protoindovia uctievali boha JAE, JAJE, JAVE či JAUE (B. Hrozný). Biblická etymológia 2M 3.14 “Som, ktorý som” od slovesa HVH – “byť”, bolo možno len ľudským pokusom vysvetliť “cudzie” meno náhodne  pasujúc k slovesu “BYŤ”.

Indické JAJAŠ znamenalo “pútnik” a hodilo sa to na “putujúce Slnko” (tu možno uzrieť inú konšpiračnú teóriu o súvise Mojžiša a faraóna Achnatona, ktorý uctieval slnečný kotúč Aton). Pôvodné protoindické JAE, JAJE, JAVE a JAUE možno “kvázi” počuť v skrátenom ľudovom tvare mena JAHWE ako JAHU, či v menách vlastniacich ho ako koncovku – JA (JAHÚ) alebo predponu JO-(JeHO-).

Ak by sme brali do úvahy možný vplyv aj na Akkaďanov, ich boh nazývaný IAUM-ILU (zač. 2 tisícročia p.n.l.) sa podľa Allbrighta prekladá ako “môj je boh”.Opäť je tam to sloveso “byť”.

Zaujímavé je tiež zdanlivo nesúvisiaci biblický odkaz, v ktorom sa už za Enóša vzývalo Meno Božie (!) (1M 4.26), ale praotcom sa tento dal poznať len ako EL ŠADAJ (2M 6.3). Meno prezradil až Mojžišovi. Na prvý pohľad kontroverzné. Ale čo keď, “Som, ktorý som” je oznámenie, že je tým, v ktorého už kedysi verili a ktorý podľa nich bol a je aj naďalej?

Mimo iné, egyptské správy z 18.-19. dynastie sa zmieňujú o juhokanaánskych kočovníkoch ŠASU, ktorí sú umiestňovaní niekde do Moábu, Edómu a Negevu. Egypťania ich nazývajú sezónnymi kočovníkmi, ale aj banditmi. Donald B. Redford ich stotožňuje s ranými Izraelcami, aj preto, že texty nájdené archeológmi sa zmieňujú o bohu JHV z krajiny ŠASU. Ide o najstaršiu písomnú zmienku o izraelskom Bohu JAHWE a jednom z mála mimo Bibliu a zároveň pripomínajúcu biblickú tradíciu s krajinou Midjan, horou Horeb a božstvom JHWH (W.G.Dever: Kdo byli první Izraelci a odkud přišli?, Volvox Globator 2010).

-chanele_

iná súvisiaca literatúra nezahrnutá do článku: Jozef Štrba: Chronológia hebrejských dejín (Ofsetka, Prievidza 2012, vyd.2)

 

Reklamy

One Response to MIDJÁNCI A BOH JHWH

  1. Oliver Máchal says:

    O aspektoch a dôvodoch zlúčení Božích vlastnosti a prijatí ako “slnečnej” univerzálnej stránky Boha Elohima a sopečnej “démonickej” Boha Jahveho pri zlúčení – kompromise v Kádeši pojednáva – ko(i)nšpiruje aj S.Freud vo svojom poslednom diele Mojžíš a monoteizmus.
    (myslím, že stojí za pozornosť :-))

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: