ALEF-BET A JEJ MYSTICÝ VÝKLAD 2.časť

ALEF-BET A JEJ MYSTICKÝ VÝKLAD 2.časť

MEM

 • Voda.
 • Voda je čas. A Biblia meria čas práve týmto číslom. Čas je rieka vyvierajúca v Edene, deliaca sa do štyroch ramien. Tým, že smeruje, naznačuje cieľ. Cieľ budí nádej.
 • Voda očisťuje.
 • Časom sa mierni aj ten najväčší zármutok.
 • Čas nám umožňuje prechod zo sveta do sveta.

NUN

 • Ryba.
 • NUN poukazuje na život a jeho zmysel vo vode (čase) tohto sveta.
 • Je to Leviatan v pravodách obsiahnuvších čas.
 • V NUN človek poznáva sám seba. Je to dokonalé poznanie, lebo NUN sú dva WAW prevrátené a vrastené do seba. Tu chápe človek stvorenie na obraz Boží. Je to človek, ktorý sa pozná.

SAMECH

 • Morský had.
 • SAMECH je had, ktorého človek stretáva vo vode, v čase tohto sveta a on ho pokúša. Na rovinne činnosti je pokušenie tak výrazné, že chápe seba samého ako tvorcu svojich dobrých výsledkov a závidí druhým ich úspechy. Žije dvojaký život vodného hada a zmieta sa v jecer h-tov a jecer ha-ra . Pokušenie spočíva v tom, že div považujeme za niečo normálne, alebo prirodzené.

AJIN

 • Oko.
 • Oko vidí, vníma.
 • Človek tak chápe vidné, spája to do jednoty – do Jedného.
 • Celou Tórou sa nesie vzťah medzi 1 a 70 (ajin). Proti jednému Izraelu stojí 70 národov. Proti Mojžišovi 70 starších. Proti jednej reči pri stavbe babylonskej veže, vzniká 70 ďalších…
 • Svetlo, vďaka ktorému vidíme, sa píše s písmenom ALEF (1) – ÓR a do svetla je človek odený pred svojim Pánom. ÓR písané s AJIN (70) je “koža”, do ktorej bol človek odený po páde. (poznámka: tj. duša bola vtelená do hmotného tela, kým dovtedy existovala len na duchovnej úrovni)

PE

 • Ústa, ktoré hovoria.
 • Ústa hlasu.
 • Ústa Pána.
 • Boh hovorí a svet je.
 • Celé stvorenie je slovom Božím.
 • Poznáme 10 slov zo Sínaja.
 • slovo Božie určuje človeka.
 • Odkiaľ prichádza slovo? Odinakiaľ. Je to hosť z onoho sveta, z diaľky prišlé.
 • Až ústami sa ukazuje jednanie so svojim prameňom.
 • v slove sa manifestuje zmysel jednania.

CADE

 • Udica.
 • Podobá sa na háčik, ktorým sa chytajú ryby a vyťahujú von z vody. Aj ľudia sú takto vyťahovaní zo zajatia časopriestoru – zo zajatia tohto hmotného sveta, aby sme potrafili k prameňu.
 • Ľudia sú ryby, ktoré sú hluché k hlasu, čo prichádza zhora a plávajú si rôznymi smermi.
 • A Cadikim, skrytí vo svete, svojim  životom chytajú ryby, aby ich oslobodili. Potichu a skromne, tak, že nikto navôkol netuší, že práve oni sú Spravodliví.

KOF

 • Ucho ihly. Opica.
 • Jednotky (alef-tet) sú minulosťou, desiatky (jod-cade) sú prítomnosťou a stovky (kof-tav) označujú budúcnosť – návrat do onoho sveta.
 • Nič z bohatstva ktoré sme v tomto svete nahromadili, si so sebou do neho neodnesieme. Len Lásku. Vedomie, že sme milovali a boli milovaní. Človek, ktorý vidí svoje dovŕšenie v čase, je cadikom a spoluurčuje tak prechod na inú úroveň.

REŠ

 • Hlava.
 • Uchom ihly (kof) neprejde len človek vedomí si svojho pôvodu, ktorý neprijíma za svoj svet len ten hmotný, avšak vďaka milosti je to umožnené aj hriešnikom.
 • S REŠ sa píše “hlava” (roš). A v hornom, tak ako je hlava hore, je obsiahnuté všetko. Tak ako hlava diriguje telo, nebeská ríša diriguje pozemský svet.

ŠIN

 • Zub.
 • So ŠIN sa čosi uvádza do pohybu. Začína tiecť odtiaľto tam. Za ním nasleduje už len TAV.  A spolu tvoria slovo “piť” (šote) a Menom Božím sa končí slovo “kameň” (štijah) – prekladaný aj ako Božie pitie. Vedú sa spory či je tento kameň tekutý alebo pevný. Alebo aj taký aj taký?
 • Zubami drvíme potravu. Aj naša myseľ sa stretáva s duchovným jedlom, ktoré musí byť spracované duchovnými zubami.

TAV

 • Znamenie.
 • 400
 • 22-hé v poradí. K8kob je od otca Izáka odlúčený 22 rokov. Toľko isto uteká  od Ezaua k Lábánovi. Tak isto je odlúčený  aj Jozef od otca Jákoba v Egypte.
 • 400 je číslo otroctva.
 • TAV je utrpenie.
 • Po 400 rokoch začína nový život, nová cesta.

ŠIN so štyrmi nožičkami (namiesto s tromi)

 • ČÍSLO NEBA
 • Číslo stromu života
 • Obsahuje v sebe hodnotu Stromu Poznania i Stromu Života. Je to znovudosiahnutie Raja.
 • TAV 400 a KOF 100 spolu tvoria tikkun – nápravu.  Poslaním človeka je tento tikkun činiť.
 • Od 500 hore, číslovky už nie sú.
 • Do 500 nás prenáša mlčanie.  Za 400 je život večný, ktorý tušíme kdesi za dverami a ktorý je obsiahnutý v nás, aj keď si to neuvedomujeme.

(Chanele: Luach le šana 5768)

-ch-

odporúčaná literatúra:

 • F. Weinreb: Symbolika biblického jazyka (Herrman a synové, Praha 1995)
 • F. Weinreb: Znamení života (Česká křesťanská akademie, Praha 1994)
 • L. Kushner: Sefer otijot/Kniha písmen (Púdorys, 2003)
Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: