Bileam a Balak

BILEÁM A BÁLÁK

Je veľmi pravdepodobné, že Moábčania uctievali rovnako Hospodina ako Izraeliti. Vypovedá o tom kniha Numeri (4M), kap. 22, kde Bálák ben Cipor, moábsky kráľ požiada Bileáma, aby zlorečil blížiacemu sa izraelskému národu, výduvšiemu z egptského zajatia. K Bálákovi totiž prišla zvesť, ktorá určitým spôsobom svedčila o presile izraelského národa a on z obavy pred ním  sa uchýlil k spomínanej vyjednávacej aktivite. Je málo pravdepodobné, že Bálák vedel,  že za Izraelovým požehnaním je Boh v ktorého s najväčšou pravdepodobnosťou veril aj on,  i keď  nie ako v jediného, ale uctieval ho ako jedného z miestnych božstiev a samotný Bileám  v neho veril tiež. Nakoľko požiadal  o zlorečenie Bileáma, dôveroval jeho Bohu a týmto bohom bol práve Hospodin.

22. kapitola očividne vypovedá o tom, že Bileámov boh bol práve Hospodin. Bileám ho nazýva svojim bohom a argumentuje vôľou nečiniť nič proti Jeho slovu. Nakoľko Bálák prejavil spomínanú dôveru, Hospodina minimálne akceptoval.

Ako je možné, že Moábčania verili v toho istého Boha ako Izrael?

Moáb sa nachádzal v miestach, kde semitské kultúry voľne presahovali jedna druhú. Podľa 1M 19.37-38 boli Moábčania pokrvne spríbuznení s Izraelom, lebo pochádzali od Abrahámovho synovca Lóta. Moábčina je zároveň semitská reč veľmi príbuzná starovekej hebrejčine, o čom svedčí stéla mábskeho kráľa Méša objavená roku 1868 n.l. v lokalite Dibon (dnešné Jordánsko) – mimochodom artefakt dokazujúci existenciu starovekého Izraela; stéla je uložená v parížskom Louvre a jej kópia v Britskom múzeu.

Boh, v ktorého začal veriť Abrahám pred rokmi, bol pravdepodobne starý kanaánsky boh El, vieru v ktorého si odniesli Izraeliti do Egypta a tá bola ďalej ovplyvnená egyptskou kultúrou (obriezka, pochovávanie do kamenných jaskýň) a na Sinaji získal boh svoje konkrétne meno, pod ktorým bol ďalej vzývaný.

Viera v Ela však odchodom Izraela do Egypta na kanánskom území nezanikla. Časom vyperzonifikoval do ďalších “osôb”. Verili v neho ďalší osídlenci neizraelského, no tiež semitského pôvodu. Medzi nimi aj Moábčania, aj keď ich hlavným božstvom bol Kemoš spomenutý v 4M 21.29; 2 Kr 23.13; Jer 48.46 apod. Napriek tomu sa Moábčania obrátili na boha, v ktorého veril Izrael a žiadali od neho zlorečenie, pričom on ešte predtým Izraelu požehnal. No a preto bolo nakoniec Moábu zlorečené.

Z kap. 22 v. 41 je zrejmé, že na území Moábu, hlavne na jeho okrajovej časti na hranici potoka Arnón, ktorý sa nachádza zároveň na konci moábskeho územia, boli umiestnené zároveň výšiny boha Baala a samotný Bálák mu obetoval. Toto územie teda bolo naďalej polyteistické.

Zároveň je tu vyjadrená obava Báláka, či by bol schopný, náležite uctiť Bileáma. Je teda zjavné, že si Bálák Bileáma veľmi ctil. Buď mal Bileám určitých predkov výsostného postavenia, ktorí ho dávali aspoň na roveň Báláka, ak nie aj vyššie, alebo si ho ctil kvôli jeho schopnosti rozprávať sa s božstvom. To druhé je pravdepodobnejšie. Kňazi boli v tej dobe vo veľkej úcte.

Zároveň obetoval Bálák spolu s Bileámom (23.3) Hospodinovi.

Bileám pochádzal z východu z vrchov od Arama. Keď Bileám Izraelu nezlorečil ale mu žehnal, Bálák ho vyzval aby prešiel na pole Cofim oproti vrchu Pizga, kde opäť obetovali Hospodinovi. Keď sa ani tam nestalo po vôli Báláka, prešli obaja na temeno vrchu Peor, ktorý hľadí na šírinu púšte (23.28), i opäť postavili sedem oltárov a opäť obetovali na každom z nich Hospodinu.

Bileám nazýva sám seba mužom, ktorý má otvorené oko, ktorý čuje reči silného boha, a ktorý vídava videnia všemohúceho, ktorý, keď aj upadne do spánku, má odkryté oči duše…(4M 24.4).

-chanele-

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: