ATIK JOMIN

                ATIK JOMIN

Makroprosopos

Termín ATIK JOMIN sa vo všeobecnosti prekladá slovným spojením  “STARÝ DNÍ”, popr. “VEKOVITÝ” a stretnúť sa s ním máme možnosť v kabalistickej a apokryfnej literatúre a tiež v knihe Daniel.

1 Kniha Henochova  ( ďalej 1 Hen; viď. článok HENOCHOVE KNIHY ) ho popisuje ako kohosi, koho vlasy sú biele ako vlna, sediaceho na tróne slávy a pred kým sú roztvorené Knihy života a obklopeného nebeským vojskom.

I Boh Izraela alegoricky sedáva na tróne a na sviatok Roš Hašana ( viď. článok ROŠ HAŠANA ) sa pred ním otvára Kniha Života a Kniha Smrti.

1. Hen dáva Starého dní tiež do súvisu s Mesiášom, ktorým je podľa vedeckej kritiky, práve onen Spravodlivý, ktorého meno bolo vyslovené pred Starým dní (1 Hen 48.2) a o ktorom v 2. Hen nie je žiadna zmienka.  Časti 37-71, pojednávajúce o Synovi človeka – Spravodlivom, boli vpísané do 1 Hen  približne v 1.stor. n.l. ranými kresťanmi. Niektorí autori však počítajú s tým, že prostredie ich vzniku bolo predsa len číro židovské (M.Bič: Zo sveta Starého Zákona I., II., s. 626).

2 Hen každopádne neobsahuje žiadne (!) mesiášske myšlienky.

Jediná starozákonná kanonická kniha obsahujúca termín Atik Jomin, je kniha Daniel (7.9), ktorá vo videní o štyroch zvieratách hovorí:

“Videl som ako postavili tróny a jeho rúcho bolo ako sneh a vlasy na jeho hlave boli ako čistá vlna. Ohnivé plamene boli mu trónom, blčiaci oheň jeho kolenami. Ohnivá rieka vytekala spred neho, tisíce tisícov mu slúžili a desaťtisíce desaťtisícov stáli pred ním. Súd zasadol a knihy sa otvorili.”

Oveľa častejšie sa s ním stretávame v knihe Sefer ha-Zohar, ktorá však tiež vychádza z Daniela 7.13.

Jej najtajomnejšia časť – Kniha Skrývaného, ho vykresľuje ako kohosi, kto prijal podobu (Boh Prejavený, tj. emanentný) a zároveň jediného Stvoriteľa všetkého (Zohar III 290 a).

Šimeon ben Jochaj vo svojom komentári ku Knihe Skrývaného, hovorí o dvojitej tvárnosti Boha. Vyskytujú sa tu pojmy ako Dlhá  a Krátka Tvár, Biela Hlava a Čierna Hlava, Hlava tmy a Hlava svetla. Hlava Starého dní (Atik jomin) je uzavretou nádobou obsahujúcou nekonečnú múdrosť, ako “skvostné víno, ktoré sa nikdy nepokazí. Táto múdrosť z neho vyžaruje vo forme venca vlasov a prejavuje sa stvoriteľsky. Vlasy má žiarivo biele rozdelené cestičkami protikladov na dve strany, pričom obidve strany jeho hlavy sú pravé. Uši i oči Bielej Hlavy sú neustále otvorené, aby počuli a videli volanie sirôt a utláčaných. Keby sa čo i len jedno jeho oko zavrelo, nič by už nemohlo byť. A tak Horné oko stráži Dolné a svetlo Horného vstupuje do Dolného, z ktorého všetko svieti.

Jeho brada sa delí do 13-tich pramienkov. Deväť z nich napája telo (podľa iných zavlažujú záhradu) a štyri sú pripojené každé zvlášť a všetkých 13 zodpovedá 13 slovám 6. a 7. verša 34 kapitoly knihy Exodus (2M): “Boh milostivý a Milosrdný, pomalý v hneve a hojný v milosrdenstve a v pravde, zachovávajúci milosrdenstvo tisícom, odpúšťajúci, neprávosť a hriech očisťujúci”.

Kabala ho stotožňuje s Makroprosopom – prvým praprincípom, prapríčinou a stvoriteľom. Je totožný s “pánom duchov” (4M16.22; 27.16; 1 Hen 37.2, 39.12) i s Hlavou dní (Roš Jomin).

Potom by to vyzeralo tak, že Starý dní (Atik Jomin) je totožný s neprejaveným (transcendentným) Bohom kabaly (tzv. “Ajin”), ktorý, keď sa prejavil ako Prapríčina a Stvoriteľ všetkého v podobe mužskej a ženskej (Ejn Sof a ďalej ako Elohim), sa stáva Hlavou dní, Pánom duchov a nakoniec JHWH.

Starý dní tiež tvorí “Nové Nebo” a “Novú Zem” (Ez 66.22) neustále (EZ 51.16) a táto tvorba sa realizuje skrze slová Tóry (Zohar 1 fol.  4b-5a).

Slovné spojenie “”Atik Jomin, možno preložiť aj ako “dávnovek” a termín “Hlava Dní” ako “novovek”. Vieme, že slovné spojenia ako “Roš Hašana”, alebo “Roš Chodeš” prekladáme významovo “Nový rok” a “Novmesiac” a to i keď slovo “roš” znamená v hebrejčine “hlava” a preklad by teda mal znieť “hlava roka” a “hlava mesiaca”.

Slovo “roš” sa v hebrejčine používa tiež na označenie vrcholu, napr. al roš har = na vrchole hory.

Termín de facto označuje vlastne začiatok niečoho.

Termín “Roš Jomin” (Hlava dní) by sa vzhľadom na tento fakt mohol prekladať skôr ako “nové dni”, alebo obdobie, ktoré začína novú epochu.

Avšak v kabalistickej literatúre je takto označovaná  konkrétna osoba. Je totožná s “kýmsi”, kto poslal na zem a ľudí potopu (1 Hen 65-67).

Podľa 1M to bol Boh, v kabale stotožnený so Starým dní. Dostávame tak do protikladu čosi, čo bolo dávno – Starý dní, Atik Jomin (alebo “dávnovek”) a čosi, čo označuje pozdejšie obdobie, označované termínom Hlava Dní, Roš Jomin (alebo “novovek”), snáď totožné so stále trvajúcou dnešnou dobou.

Vyvažovanie váh

(Sifra dizenuita 1.8)

Atik Jomin   __________________________  Roš Jomin

(Sifra dizenuita 1.4)

/______________________,________________________/

stred Váh

/_______________________/

svety predošlé                                                       dnešný svet

(Edómski králi)

Zohar 1.3

Sifra dizenuita

Vieme, že kabala pozná tzv. “Edómskych kráľov” (1M 36.31), svety zlé, prasvety nevyvážené a preto zničené, existujúce pred svetom našim, v ktorom žijeme dnes.

Ich sefiry neudržali silu božieho svetla, pretože v nich bola nerovnováha medzi milosťou (chesed) a súdom (din) a rozbili sa. Jeho črepiny padli do hmoty a úlohou každého človeka je pozdvihovať tieto “padlé iskry” a navracať ich k Bohu a tak sa pričiňovať na náprave sveta (Tikun olam).

V sefirách našeho sveta je prasvetlo pevne uzamknuté a preto sefiry držia.

Podľa 1 Hen možno Roš Jomin stožniť s Atik Jomin (časové kontinuum?). Ak je Hlava dní tým, kto zoslal na zem potopu, je tiež zároveň biblickým Bohom Izraela, ktorý je stotožňovaný s Pánom duchov a ktorý je JHWH (4M 27.16, 16.22; 1 Hen 37.2, 39.12).

Odhliadnúc od mojej teórie “Novovek-Dávnovek”, na ktorú nie je v tomto spise dosť miesta, vyvstáva pred nami jedna duchovná bytosť označovaná rôznymi termínmi. Snáď v závislosti od situácie, v ktorej sa nachádza.

-ch-

in: Anna Havlíčková: Sefer ha-ŠEM, kapitola 12 (2004, súkromný náklad)

 

– – – PSIA DUŠA – – – stránka venovaná opusteným a nechceným zvieratám – – – www.psiadusa.sk

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: