MICVOT (TARJAG)

MICVOT (613 – TARJAG)

MICVOT prekladáme z hebrejčiny ako “príkazy”. Sing. MICVA – príkaz.

MICVOT sú hlavným pojítkom medzi Bohom a človekom.

Sú piliérom Mojžišovho judaizmu,  na ktorom stoja základy rabínskeho normatívneho judaizmu. Sú záväzné len pre Židov a konvertitov na judaizmus.

MICVOT predstavujú službu Bohu, sú nástrojom zdokonalenia človeka, vďaka nim môže človek dosiahnuť maximálneho naplnenia.

MICVOT delíme podľa rôznych hadísk. Poznáme MICVOT pozitívne  ( MICVA ASE, tj. príkazy) – tých je 248  a negatívne (MICVA LO TAASE, tj. zákazy) v počte 365. Dokopy ich je 613 (Talmud Mak 23b), ale vzhľadom na zbúraný Chrám, je v dnešnej dobe možné plniť len 270 MICVOT, z toho 48 pozitívnych a 222 negatívnych. Počet kladných, podľa tradície, zodpovedá počtu údov a orgánov ľudského tela a počet záporných, počtu dní v solárnom roku.

MICVOT ďalej delíme podľa charakteru, do štyroch kategórií:

1./ torot (doktríny a inštrukcie)

2./ chukim  (štatúty a nariadenia)

3./ mišpatim (súdy) a

4./ edot (svedectvá).

Ďalej sa delia na tie, ktoré riadia náboženské vzťahy medzi človekom a Bohom (MICVOT ADAM LA-MAKOM) a vzťahy medzi ľuďmi navzájom (MICVOT BEJN ADAM LA-CHAVERO).

MICVOT rozlišujeme aj podľa toho, či ide o prikázania Tóry (MICVOT DE ORAJTA), alebo o rabínske prikázania (MICVOT DE RABANAN), ktoré vytvárajú rabíni, ako jediní kompetentní odovodzovať z už existujúcich príkazov nové, podmienené novým okolnostiam, času a prostrediu a tak vlastne promtne reagovať na premenlivosť každodenného života v toku času od minulosti do prítomnosti a riešiť tak novovzniknuté situácie, ktoré kedysi (aj vzhľadom na technický rozvoj) riešiť nebolo potrebné.

Zaujímavosťou sú niektoré fakty podľa Tóry. Napr.:

– obriezka sa začala praktikovať za Abraháma,

– zákaz jesť bedernú šľachu za Jákoba,

– levirát bol zavedený za Júdu,

– zákony o manželstve a rozvode boli sformulované v Egypte,

– Sobotu držali Hebrejci už pri zbieraní many, čo bolo ešte pred Sinajom, rovnako tak ako aj niektoré súdne nariadenia a zákony o ctení rodičov. Všetky sa stali záväznými ale až po Sinaji.

Okrem toho poznáme  7 noachických prikázaní

( 1 – zákaz modloslužby; 2 – zákaz bohorúhania; 3 – zákaz prelievania krvi (tj.vražda); 4 – zákaz smilstva; 5 – zákaz krádeže; 6 – zákaz brutality voči zvieratám (toto zahrňuje aj požívanie krvi) a 7 – príkaz zriadiť spravodlivé súdnictvo),

ktoré, narozdiel od MICVOT, platia univerzálne pre všetky národy a ktoré dostali už Adam a Noach. Tradícia učí, že Žid, aby si zabezpečil život v Budúcom svete (olam ha-ba), musí plniť všetkých 613 MICVOT. Príslušníkom ostatných národov k tomu stačí 7 noachových zákonov.

Konvertita predtým, než oficiálne prestúpi na judaizmus, kedy sa na jeho život začnú vzťahovať všetky MICVOT, musí podstúpiť obriezku (v prípade, že sa jedná o muža) a potom mikve (rituálny kúpeľ). Je tak dodržaný postup v akom prijímali MICVOT aj Izraeliti. Najprv sa museli obrezať (Abraham) a pred výstupom na Sinaj a prijatím MICVOT, sa museli všetci rituálne očistiť.

– chanele-

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: