KABALA/MEDITAČNÉ TECHNIKY 3

 

MEDITAČNÉ TECHNIKY 3

“JICHUDIM”

     Slovo “jichud” sa prekladá ako “zjednotenie” a ide o meditačnú techniku, pri ktorej sa “zjednocujú” dva a viac Božích Mien. Spoluhlásky týchto Mien sa spájajú rôznymi samohláskami.

     Chajim Vital hovorí o “jichudim” ako o prostriedku k navodeniu osvietenia.

     O “jichudim” sa podľa znalcov, v náznakoch hovorí aj v knihe Sefer ha-Zohar, ale nie konkrétne ako o meditačnej technike.

     Prax vyzerá tak, že meditujúci si najprv “vyprázdni” myseľ a potom sa pokúša mentálne si predstaviť písmená Božích Mien, ako trojrozmerné predmety, zapĺňajúce celú myseľ.

     Počas “jichudim” môžu k meditujúcemu zostúpiť duše spravodlivých a aj k nemu prehovoriť. Vždy však len duše rovnakého duševného koreňa (viď. článok “DUŠA”)

     Keď sa tak stane, meditujúci dosiahne veľké osvietenie.

     Cieľom meditácie je napraviť horné svety.

B/   JICHUDIM

     B.1/  Zobrazíme si nejaké písmeno v mysli

            Oddelíme písmeno od ostatných myšlienok a zaplníme ním celú myseľ.

           Reč, ktorá predchádza myšlienku je Ruach ha-kodeš (tzv. Božská inšpirácia)

     B.2/  Meditácia (hitbonenut) písmena, alebo jeho kombinácie s iným, dokiaľ všetky iné obrazy a myšlienky nezmiznú z mysle (možno ho tiež monotónne odriekať).

            Písmeno si zobrazíme v priehľadnom vzduchu. Potom sa presunieme do vedomia Chochma (vtedy začíname vidieť písmeno akoby cez vodu, ono sa nám rozmazáva a mizne). Ostane len čerň, zapĺňajúca postupne celý priestor. Vizuálne vnemy miznú, ale pocit vody ostáva. “Voda otehotnela a porodila absolútnu temnotu”. 

             Vrátime sa do vedomia Bina, ktoré sa zobrazuje ako oslepujúce svetlo.

             “Oheň otehotnel a porodil svetlo”. 

             Na úroveň Bina sa dá dostať vizualizáciou trónu Slávy, Serafov, Ofanim, Kadoš Chajot…

             Spojenie šiestich spodných sefír so šiestimi smermi sa dostávame do fyzickej oblasti.

     B.3/ Kontemplovanie  (hitbonenut) JOD HE WAW v aramejskom tlačenom písme, čiernym ohňom (intenzívny, trblietavo čierny) na ohni bielom, až úplne zaplnia myseľ.

025

           Po permutáciách je cvičenie dokončené.

     B.4/ Uprený pohľad

             – turecký sed, alebo sed so spojenými nohami na stoličke. Krk a chrbtica rovno.

             – dýchať potichu; pohľad dole na ruku

             – nádych: “CHE”

             – výdych: “SED”

             – čas trvania : 25 min.

       B.5/Artikulácia MEM a ŠIN:

     Nahlas, alebo v mysli vydávame mručivý zvuk spojený s MEM. Vyslovujeme kľudne. Spája sa s vodou a vedomím Chochma, ktoré ním možno navodiť. Artikulácia MEM je analogická zvuku ÓM.

     S vedomím Bina sa spája syčivý zvuk “ššššššššššššš” (ŠIN).

     Striedaním jedného a druhého zvuku možno prechádzať z jedného vedomia do druhého.

     Styčná plocha medzi oboma vedomiami sa nazýva CHAŠMAL. Toto slovo sa často používa ako mantra, pri prechode z jedného vedomia do druhého. Môže dôjsť až k vizualizácii chašmalu (1./drahý kameň spomínaný Ezechielom – jantár, elektrum

2./ v stredovekej kabale druh duchovného svetla).

     Iný spôsob na plynulé prechádzanie medzi vedomím Chochma a vedomím Bina, je plynulé dýchanie spojené so súčasným vyslovovaním dvoch spoluhlások s piatimi základnými samohláskami.

ŠOMU  ŠOMI  ŠOME  ŠOMA  ŠOMO

ŠAMU  ŠAMI   ŠAME  ŠAMA  ŠAMO

ŠEMU  ŠEMI   ŠEME   ŠEMA  ŠEMO

Š´MU   Š´MI    Š´ME   Š´MA    Š´MO

ŠUMU  ŠUMI  ŠUME   ŠUMA   ŠUMO

         B.6/ Girušin (kontemplácia)

               Zaujmeme meditačnú pozíciu. Otvoríme si hebrejskú verziu Biblie na hociktorej strane.

               Ukľudníme myseľ, uvoľníme dych, kontemplujeme vybranú pasáž.

               Po dosiahnutí kavana (sústredenosť), zavrieme oči a predstavíme si čierne písmená pasáže a biele medzery. Potom si ich vizualizujeme ako menia navzájom miesta a farby.

               Prevádzame dovtedy, kým písmená nezmiznú z nášho duchovného zraku.

               Potom kontemplujeme prázdny priestor.

               Po 25 min. opäť zameriame pozornosť na text v Biblii.

         B.7/ Chacivah (vytesávanie) – čistenie mysle od vonkajších myšlienok                Zaujmeme meditačnú pozíciu.

                Asi 5 min. sa sústredíme na dych.

                Potom si začneme vizualizovať Tetragrammaton a to tak, že rytmus dychu zodpovedá vzhľadu každého písmena. Na jedno písmeno pripadá jeden nádych a výdych. (Je možné, že písmená sa budú pohybovať).

017

        B.8/ Výstup  (mystikovia Merkavy)

               – meditačný sed

               – vizualizácia seba, ako vystupujeme na Sinai (pociťujeme hrejivosť slnka, vôňu vzduchu, šelest vetra). Na vrchole pohľad na prázdnu oblohu. Keď sa oblaky spoja s líniou horizontu a vytvoria tak prázdnotu, vizualizujeme v prázdnote kruh, ktorý obsahuje čierne písmená JOD, HE, WAW, HE na bielom pergamene. Pozorujeme kruh ako vír, dokiaľ sa písmena nerozmažú a nakoniec nezmiznú. Potom nastane prázdnota.

               – pokračujeme v pravidelnom dýchaní a v meditácii na prázdnotu po dobu 25 min.

-chanele-

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: