MEDITAČNÉ TECHNIKY 2

 

MEDITAČNÉ TECHNIKY 2

“KABALA PÍSMEN”

 

     Ďalšou rannou meditačnou technikou, sú permutácie písmen Božích Mien – tzv. “kabala písmen”.

Bola uprednostňovaná Abulafiou, pretože meditácie za pomoci sefír, tzv. “kabala sefír”, ako ich nazýval, považoval za zcestné a vnímal ich veľmi opatrne a vyhýbal sa im. Problém videl v tom, že človek meditujúci o sefirách, by mohol tieto postupne začať považovať za samostatné entity, čím by sa odklonil od základného učenia Božej Absolútnosti a Jedinnosti , odkiaľ by bolo už len na skok k polyteizmu.

Podľa mystickej tradície nachádzame prvé zmienky o permutáciách už v samotnej Tóre, v príbehoch o patriarchoch.

Podľa Abulafia nehovorí biblický verš “Avraham vzýval Meno Božie” (1M 12.8) o tom, že by sa tento praotec modlil k Bohu, ale že toto meno naozaj vyslovoval a za jeho pomoci meditoval a tak dosiahol najvyššie mystické úrovne.

Nepriamo (?) túto jeho teóriu/vieru podporuje vraj aj Sefer Jecira (kap.6, IV), ktorá tvrdí, že:

“A prišiel Avraham otec náš, nech odpočíva v pokoji a pozrel sa a uvidel a porozumel a vytesal (chacav), vyryl (chakak) a spojil (caraf), až všetko docielil a Pán všetkého, nech je jeho meno požehnané sa mu zjavil…”

Práve táto pasáž je považovaná na kľúčové miesto, z ktorého Abulafia odvodzuje systém permutácie písmen Božieho Mena a opiera sa pritom o tri spomínané výrazy (tu v zátvorkách), ktoré vraj opisujú meditačné techniky zoraďovania a premiestňovania jednotlivých písmen.

A Abulafia práve na tejto metóde stavia svoje učenie.

Abulafia však nepermutoval v mysli, ako by sa očakávalo, ale písmená a ich preskupovanie písal(!). Vyvinul tiež spôsob šifrovania a číselného vyjadrenia jednotlivých písmen – gematria.

Písmená sú totiž základom stvorenia (skrze slovo bol stvorený svet) a tak sa, podľa tradície, za pomoci ich permutovania možno dostať do kontaktu s duchovnými silami.

Až keď adept zvládol základné princípy permutovania, mohol prejsť k duchovnému vyslovovaniu Božích Mien a následne k ich “jichudim” (o tom v ďalšej samostatnej časti).

Abulafia túto techniku dopodrobna opisuje vo svojom, v jednom z mála publikovaných spisov – Or ha-sechel. Ide o spájanie štyroch písmen Tetragrammatonu s písmenom “Alef” a piatimi základnými samohláskami (cholem, qamec, cere, chirek, šurek), pričom vyslovenie každej zo samohlások sprevádzajú pohyby hlavy, do podoby pripomínajúcej tvar príslušnej samohlásky. Prirodzene, myslí sa tým tvar hebrejských znakov pre samohlásky.

cholem – pohľad do hora

chirek – oči sklopené

šurek – hlava priamo s natiahnutým krkom

cere – otáčame hlavou zľava doprava

qamec – otáčame hlavou zprava doľava

023

018019024

-chanele-

Súvisiace články:

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: