TEŠUVA

TEŠUVA

     Tešuva je termín označujúci kajúcny návrat k Bohu. Už v Žalmoch (25.8) hovorí Boh, aby sa človek navrátil k Nemu a hriechy mu budú odpustené. Naopak Talmud v traktáte Makot “udeľuje” hriešnikom zlo a dokonca “smrť duše”. Boh samotný je však priamy a dobrý. Očakáva ľudský návrat a je mu ochotný jeho hriech odpustiť okamžite. Boh vždy prijíma kajúcnych hriešnikov so zlomeným srdcom. Zlomené srdce (lev nišbar) je totiž rovné tej najväčšej obete (Ž 51.19). Je to obeť  seba samého Bohu. Zlomené srdce je tiež  jedna z možností, ako sa priblížiť k Bohu. Dokonca kajúcny hriešnik má väčšiu schopnosť priblíženia sa k Bohu, než spravodlivý bez hriechov a žijúci službou Bohu. Z hľadiska tela stojí kajúcnik nižšie ako spravodlivý, ale z hľadiska duše  je to naopak.

     Niekedy však náprava zlomeným srdcom nestačí a človeka očistí až fyzické utrpenie (Ž 89.33). A niekedy nepomôže ani to (Iz 22.14).

     Hriech je nedokonalosť  (chisaron) tohto sveta (olam ha-ze) a tá k sebe pripojuje ďalšie zlo. Hriešnika by teda malo sprevádzať len zlo a mal by byť potrestaný až smrťou.

     No Boh si neželá našu smrť. Dal skrze Tóru človeku možnosť nápravy a to skrze predpísané obete. Obeťou sa navraciame k Bohu, keď sme sa predtým pod vplyvom hriechu od Neho vzdialili.

     Človek musí hrešiť, lebo je telesný. S telesnosťou sa pojí hriech a hriech sa pojí s týmto svetom (olam ha-ze). Vo svete duality musí byť zlo ( https://chanele6019.wordpress.com/2010/07/12/bahir-%c2%a7-1-vyklad/ ). Preto je Boh voči našim hriechom zhovievavý.

     Tým, že hriešnik so zlomeným srdcom sa navracia k Bohu, Ten ho prijíma, hriech tým zaniká, lebo priblížením sa k Bohu sa tomuto svetu hriešnik  vzďaľuje.

     K Bohu sa je možné navrátiť tromi spôsobmi:

     1/ z lásky k Bohu (Avraham, Iz 41.8)

     2/ z bázne k Bohu (Jicchak, 1M 31.42)

     3/ utrpením a bolesťou (Jákov, 1M 35.3)

     Návrat z lásky naviac umožňuje zmeniť hriechy v zásluhy. Láska je podmienená túžbou po blízkosti milovaného a tak len túžba po blízkosti Boha vie zmeniť hriechy v zásluhy. Ovšem návrat z bázne a zapríčinený utrpením, stavia hriešnika do určitej vzdialenosti od Boha, aj keď je v priblížení a preto nie je schopný premeniť hriechy v zásluhy, ale len zmeniť hriechy úmyselné na hriechy neúmyselné.

     Návratom k Bohu sa hriešnik zbavuje svojho zlého sklonu (jecer ha-ra). Oslobodenie sa spod vplyvu zlého sklonu je určitým druhom vykúpenia (geula), preto každý návrat (tešuva) k Bohu, pomáha priviesť na svet vykúpenie (Iz 59.20; 56.1; Joma 86b).

      A nakoľko Božie spôsoby nie sú ako spôsoby ľudské,  Boh odpúšťa vždy, nakoľko nekoná náhodne. Narozdiel od človeka, ktorý žije vo svete duality a podriadený voľbe medzi dobrom a zlom, sa správa vždy náhodne (mikre) a teda raz odpúšťa a raz nie. Celý tento svet je plný náhodných činov a javov  (viď tiež komentár k 3.kap.Pirkej Avot:   https://chanele6019.wordpress.com/2010/10/08/pirkej-avot-kap-3/  ).  Ale len tešuva privádza k cieľu.

-chanele-

(podľa učenia Maharala)

     

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: