BAAL ŠEM TOV

BAAL ŠEM TOV
(BEŠT)
 
        Vlastným menom Jisrael ben Eliezer (1700-1760). Pri skúmaní jeho životopisu a tradovaných zázračných legiend z jeho života, je ťažké rozlíšiť pravdu od fikcie. Vo všeobecnosti je považovaný za zakladateľa chasidského hnutia, ako následku, či odozvy ma bezvýchodiskovú duchovnú situáciu v Poľsku a východnej Európe, medzi židovským obyvateľstvom, po Chmelnického pogrome, ktorý spôsobil úpadok židovskej vzdelanosti s výrazným obmedzením náboženského života.
     Bol mystickým rabínom, divotvorcom s charizmatickou osobnosťou, s významným vplyvom na svojich žiakov. Paradoxné je, že jeho stúpencami sa často stávali práve jeho odporcovia (mitnagim), ktorí po osobnom stretnutí s ním, podliehali jeho učeniu a stávali sa jeho vernými prívržencami.
     Vo všeobecnosti je považovaný za zakladateľa chasidizmu (chasidut), ľudového náboženského hnutia, založeného práve na základe princípu duchovných vodcov (cadikim) a ich žiakov.
     Chasidizmus tak rovnako ako on, kládol dôraz na modlitbu, oslavu Boha tancom, pokoru, optimizmus, spojenie s Bohom (devekut), osobnú nápravu jednotlivcov a výraznú lásku k blížnym. Základom hnutia sa stala luriánska kabala. Vznikol v 18.storočí a do obdobia 2.svetovej vojny sa stal dominantnou zložkou hlavne poľského judaizmu a judaizmu východnej Európy (Ukrajina). Západnej Európe sprístupnil chasidizmus hlavne Martin Buber vo svojich dielach. 
     Beštovo poňatie Boha bolo panteistické. Učil, že Boh sa prejavuje v celom svete. Ako v ľudských dušiach, tak aj v hmote – prírode. Vo všetkom videl Boha. Dokonca aj v zlu. Bol presvedčený, že zlo nemôže existovať samé o sebe, ale len vo vzťahu k človeku, ako výsledok jeho omylných činov.  Zároveň neodsudzoval hriešneho človeka za jeho činy. Učil, že v každom človeku je niečo dobré a jeho hriechy sa dajú vysvetliť a nemal by byť za ne odsudzovaný. Podľa neho nebol nikto tak nízko, aby sa nemohol povzniesť k Bohu. Hriešnikov nezatracoval, ale sa ich snažil presvedčiť, že ich hriechy sú len ich pochabosť a Boh stojí v skutočnosti pri každom z nich.
     A nakoľko sa Boh prejavuje v každej veci, každá vec na svete má v sebe niečo dobré, čo považoval za dôkaz toho, že Boh je zdrojom všetkého dobrého.
     O ľuďoch, ktorí oddeľovali Boha od sveta, hovoril, že nepoznajú pravé poňatie Boha, lebo Boh je stále aktívny v premenách prírody.
     Bojoval proti klasickému talmudickému judaizmu, ktorého prioritou bolo štúdium Zákona. Bešt tvrdil, že všetko, čo v živote získal, získal modlitbou, nie štúdiom. Modlitbu chápal ako rozhovor s Bohom, následné splynutie s ním (devekut), kedy človek stráca vedomie samostatnej existencie a pripája sa k večnému Bytiu Boha Najvyššieho. A to považoval za pravé uctievanie Boha.   
     Učil, že celý život treba zasvätiť službe Bohu. Je autorom mnohých ironických poznámok na adresu svojich oponentov. Napr. tvrdil, že talmudista, je človek, ktorý kvôli štúdiu zákona nemá čas premýšľať o Bohu.
     Jeho vyučovacie metódy sa výrazne odlišovali od metód jeho oponentov z rad klasického judaizmu. Dušu nepovažoval za silnú keď sa vyhýbala životným pôžitkom, ale vtedy, keď dokázala udržať svoje vášne pod kontrolou.
     Bol presvedčený o svojom Božom poslaní, v čom ho utvrdzovali jeho nebeské vízie. Intuíciu považoval za božské zjavenie.
     Jeho meno znamená v preklade “Pán Božieho Mena”. Znamenalo to, že bol znalcom používania Božieho Mena za účelom robenia zázrakov.
     Jedna legenda rozpráva, že keď prisľúbil bezdetnému páru syna, za pomoci Božieho Mena, ozval sa k nemu z nebies hlas, ktorý ho upozornil na to, že konal hriešne, ked zobral do úst Božie Meno a preto mu je odňatý podiel v budúcom svete (olam ha-ba). Bešt, rozradostnený, na to zvolal: “Požehnaný si pane i milosrdenstvo Tvoje! Teraz Ti už môžem slúžiť naozaj z čistej lásky, pretože už nemôžem za to očakávať odmenu v budúcom svete!”
     A týmto dôkazom pravej lásky k Bohu si vyslúžil za tento hriech milosť.
 
– chanele –
    
    
Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: