SEFER HA-BAHIR § 3-7

SEFER HA-BAHIR
 
§3
Prečo Tóra začína písmenom BET? Je to preto, že začína požehnaním. Ako vieme, že Tóra je požehnaním? Tak, že je napísané (5M33.23):  "Je naplnený Hospodinovým požehaním, zdedí more aj juh."
More je Tórou, preto je povedané (Job 11.9):  "Je širší než more."
A prečo je  "naplnený Hospodinovým požehnaním"? Znamená to to, že kdekoľvek je písmeno BET, tam je aj požehnanie.
Je povedané (1M 1.1): Na počiatku (berešit) stvoril Boh nebesá a zem. Berešit treba chápať ako "bet rešit".
Počiatok ("rešit") znamená Múdrosť, preto je povedané (Ž 3.10): "Múdrosť je počiatkom, bázeň Hospodinova".
A múdrosť je požehnaním, preto je povedané: "A Boh požehnal Šalamúnovi" a tiež (1 Kr 5.26): "A Hospodin dal Šalamúnvi múdrosť".
Podobá sa to kráľovi, ktorý vydal dcéru za svojho syna. Na svadbe mu ju dal a povedal "Čiň s ňou podľa svojej vôle."
 
§4
Ako vieme, že slovo beracha (požehnanie) pochádza zo slova baruch (požehnaný)? Však môže pochádzať tiež zo slova berech (koleno).
Je napísané (Iz 45.34): "Lebo mne sa bude klaňať každé koleno".  Beracha tak môže tiež znamenať miesto, na ktorom sa každé koleno skláňa.
Čomu sa to podobá? Tím, čo túžia uvidieť kráľa, ale nevedia, kde je jeho dom. A tak sa pýtajú: "Kde je kráľov dom?" a až potom "Kde je kráľ?"
A je napísané: "Lebo mne sa bude klaňať každé koleno" – dokonca aj najvyššie – "každý jazyk bude prisahať".
 
§5
Rabi Rachumaj sedel a vysvetľoval:
Prečo je napísané (5M 33.23): "Je naplnený Hospodinový požehnaním, zdedí more aj juh"?
Kdekoľvek je písmeno BET, je aj požehnanie, pretože ono je požehnaním.
Odtiaľ sú napájaní tí, ktorí to potrebujú. Z tohoto naplnenia  On prijal počiatočnú radu".
Čomu sa to podobá? Kráľovi, čo chcel postaviť svoj palác medzi veľkými útesmi, tesal skaliská a sekal útesy , až našiel mohutný prameň živej vody.
Kráľ povedal: "Pretože mám pramenitú vodu, vysadím záhradu. Potom sa v nej ja aj celý svet budem tešiť."
Preto je napísané (Prísl. 8.30): "Bola som s ním ako šikovný remeselník", bola som potešením dňom, dňom, radujúc sa pred ním všetok čas."
Tóra hovorí: "2000 rokov som bola v lone Svätého, buď pžehnaný, potešením".
Preto je povedané "dňom, dňom", lebo deň Svätého, nech je požehnaný, je tisíc rokov (Ž 90.4): "Lebo tisíc rokov je v očiach Tvojich ako deň včerajší, ktorý pominul".
Podľa toho tiež, v každom čase, "(radujúc sa pred Ním) všetok čas". A zbytok je pre svet (Iz 48.9): "Svoju chválu ti nosom vdýchnem".
Čo znamená "svoju chválu"? Je napísané (Ž 145.1): "Dávidova chvála, vyvyšovať ťa budem (Bože môj, Kráľ a žehnať budem Tvojmu Menu kvôli svetu a naveky)."
Prečo chvála? Pretože "Ťa budem vyvyšovať". A čo znamená vyvýšenie? To preto, že "požehnám Tvojmu Menu pre svet a naveky".
 
§6
Čo je to požehnanie?
Čomu sa to podobá? Kráľovi, ktorý vo svojej záhrade zasadil stromy. Aj keď padá dážď a neustále ich zavlažuje a pôda je vlhká, cez to všetko ich musí napájať z prameňa.
Preto je napísané (Ž 111.10): "Múdrosť je počiatkom, bázeň Hospodinova, dobrý rozum všetkým, ktorí tak činia (Jeho chvála zostáva naveky)".
Povieš si, niečo chýba. Avšak preto je povedané: "Jeho chvála zostáva naveky".
 
§7
Rabi Amoraj sedel a vysvetľoval:
Prečo je napísané (5M 33.23): "Je naplnený Hospodinvým požehnaním, zdedí more aj juh"?
Tak povedal Mojžiš:" Ak budeš nasledovať moje nariadenia, zdedíš tento svet, i svet, ktorý príde (olam ha-ba).
Svet, ktorý príde, sa prirovnáva k moru, preto je povedané (Jób 11.9): "Je širší než more".
Tento svet zodpovedá juhu. Preto je povedané (Joz 15.19): "(Daj mi požehnanie,) pretože si mi dal južnú zem (preto mi daj aj pramene vôd)."
Targum to prekladá: "Hľa, zem je juh".
 
 VÝKLAD:
 
     (§3)
 
     Tóra začína písmenom BET, druhým písmenom alefbety a zároveň písmenom, ktorým začína slovo "požehnanie" (beracha) a ktoré je symbolom "tohoto sveta". Lebo BET znamená DOM. Domom myslíme tento svet, lebo je domovom našich duší. Má vchod aj východ a voči ostatným svetom je zavretý. Pokiaľ sme v tmto svete (dome), nemôžeme byť vo svetoch ostatných a tie, aj keď ich nevnímame, predsa len existujú.
     Kedykoľvek Boh odhaľuje seba v tomto svete, znamená to, že tejto veci, človeku, situácii, žehná. A nakoľko sa Boh manifestuje skrze Tóru, je táto požehnaním pre tento svet a preto začína písmenom BET, rovnako ako slovo BEREŠIT = Na počiatku.
     Zohar učí (3.215a), že Boh napĺňa všetky svety a teda im žehná…
     Slovo "požehnanie" je blízke aj slovu "koleno" (berech). Kabalisti to vysvetľujú tak, že podobne ako "pokľaknutie" znižuje, tak aj požehnanie zníži – či priblíži Boha tomuto svetu. Skrze jeho činy a prejavy Ho potom vnímame a akoby chápeme. Požehnanie je preto aj pochopením Boha, kedy sa v pokore skloníme. Na to, ale aby sme pochopili, čo je Hore, musíme najskôr prijať to, čo je Dole. Tóra je prostriedkom k pochopeniu a tým, že pochopíme, sme požehnaní a tým sa Mu priblížme. Prijmeme (Tóru) a odovzdáme (pochopením, tj. prebudením) svetlo tak, ako bolo už vysvtlené v §2.
     Písmeno BET reprezentuje tiež sefiru CHOCHMA a človek, aby našiel Boha ako kráľa, musí nájsť najprv DOM (BET), tj. Múdrosť. – Božiu Múdrosť.
 
     (§4-5)
     CHOCHMA stojí na pomedzí Božej nadprirodzenosti a prejavenosti v tomto svete (Olam ha-ze). Je základom a pojítkom medzi Stvoriteľom a stvoreným.
     Tóra je niekedy pripodobňovaná k vode, lebo pramení v duchovne a napĺňa náš svet. Vyživuje všetky veci a je ich potenciálom.
     Múdrosť hovorí, že skôr než Boh Stvoril svet, hľadal radu u Tóry. Pri prameni všetkých vecí, vyvierajúcom zo skaly, z cimcumu (Božieho stiahnutia sa do seba, aby mohol stvoriť svet). Tóra tak vytryskuje z Božej Múdrosti.
    A velebením Božej Múdrosti, velebíme Boha a tým požehnávame Jeho Meno a ono je tým znesené do sveta, aby ožarovalo všetko stvorenie.
      (§6-7)
     Lebo Božia Múdrosť je počiatkom všetkého.
     Dážď tu symbolizuje Božiu výživu, vlhkosť zeme je symbolom Božej zastúpenosti vo všetkých svetoch. Avšak "prebudenie" musí začať "dole", ako už bolo spomenuté vyššie, skrze Tóru, lebo chvála začína na najnižšej úrovni.
     More, či voda, sa vzťahuje ako k Tóre, tak aj k svetu Budúcemu (Olam ha-ba).
     To, čo je udeľované v tomto svete, je udeľované z milosti. V Budúcom svete dostaneme len veci zaslúžené. A Tóra ako prejav Božieho Svetla, bude odmenou, lebo je zjavením Božej Slávy a Múdrosti.
 
 
– chanele –
 
 
Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: